Odřezávání konců, zařezávání na přesnou délku

Odřezávání konců, zařezávání na přesnou délku