Políčka na skále na protějším svahu rokle

Políčka na skále na protějším svahu rokle