16 vodopády Ban Gioc

16 vodopády Ban Gioc

K vodopádům Ban Gioc se dostanete z Cao Bang. Je to možné autobusem, já jsem si půjčil v Cao Bang moped na dva dny. Vodopády leží přímo na hranici  s Čínou, na druhém břehu je Čína. Jsou přes 200 metrů široké a ve třech stupních padají 70 metrů do údolí a jsou pokládány za největší vodopády Vietnamu. Blízko vodopádů je levný hotel. 

Koncem roku 2015 byla na protějším svahu postavena obrovská pagoda s řadou budov a klášterem. Z ní je krásný výhled na vodopády. Pagoda je jako stará, návštěva stojí za to.

Dá se nahoru vyjet na mopedu, Je tam ale cedule, že se má moped nechat dole.   Navštívil jsem vodopády v únoru 2016,  nebyla tam ani noha. 

Povolení do této oblasti na rozdíl od hraniční oblasti severně od HaGiang není potřeba. (info z 2016) 

Nejlepším obdobím k návštěvě vodopádů je buď konec září nebo období mezi dubnem až červnem, kdy májí nejvíce vody. Ale i při mojí návštěvě v únoru byly krásné. Je vždy potřeba mít sebou cestovní pas, stejně jako v v celé příhraniční oblasti s Čínou. 

Fotografie je z února, nejméně vody, ale i tak to bylo velmi krásné. Teleobjektivem přímo z kopce od pagody.