Knihy o Vietnamu

Knihy o Vietnamu
 
Je řada knih o Vietnamu.  Ale z množství knih jsem prvně vyřadil „knihy pro cestovatele“. Vidím v pozadí knih především reklamu, případně ambice (často velmi dobré) spisovatelů psát o svých zážitcích. Ale zaměřují se buď na jednu cestu nebo na známá místa. Více mě zaujaly knihy historické, případně knihy místních spisovatelů, knihy umožňující spíše pochopit Vietnam než ho vidět. 
 
Dějiny Vietnamu  Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková
V současné době nejucelenější kniha o historii Vietnamu. Nevyhýbá se ani ožehavým tématům s maximální úsilím se vyhnout tendenčnímu pohledu.  I přestože popis historie pohledem  Vietnamu a Západu přes velké sbližování stále obsahuje rozdíly. Tuto knihu osobně velmi doporučuji. Dle mne současná nejlepší kniha o historii VN
Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Poslední vydání je obohacené o celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR.
 
Vietnam v éře západních mocnosti  Ondřej Srba Michal Schwarz
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Lê a Mạc a mocnými rody Trịnh a Nguyễn. Popisuje koloniální éru a rozvoj nacionalizmu. Po 2. světové válce se Vietnam stal ohniskem válek o vliv západních států, SSSR a Číny..
 
Vietnam  Petra Müllerová
Starší kniha o historii Vietnamu z roku 2010 z edice Stručná historie států. Ucelená kniha o historii, dobrá, dnes bych sáhl spíše po Dějinách Vietnamu 
 
Legendy starého Tonkinu Petra Müllerová
Název státu Tonkin se od dob svého vzniku, tj. 16. století, mnohokrát změnil a dnes je nám znám jako Vietnam. Začtěte se do legend, vzniklých právě na tomto území a vztahujících se k tradičnímu lunárně-solárnímu roku a některým...
 
V zajetí džungle, nejdelší válka 20. století Milan Syruček
Kniha, která mne skutečně uchvátila 
Milan Syrůček se tehdy jako dopisovatel pohyboval především po severním Vietnamu v době války, včetně legendární HoChiMinhovy stezky. Měl příležitost být přítomen řady jednání, dostal se i Kambodže v době PolPotovy krutovlády. Válku ve Vietnamu poznal skutečně zblízka. Kniha mne velmi zaujala. V  knize popisuje celý vývoj včetně příčin Vietnamské války. Důležité je datum prvního vydání, 2013. Předchůdcem této knihy byl Rozpůlený banán z roku 1977   
 
Rozpůlený banán
Milan Syruček
Knížka do určité míry podobná jako kniha v Zajetí džungle, s tím rozdílem, že je vydaná v roce 1973, v době hluboké normalizace. Je  jednoznačně tendenční, psaná ze strany zemí podporující komunizmus ve Vietnamu, s jednoznačně protiamerickým zaměřením. Knihu bych nenazval historickou, ale je dobrá pro pochopení tehdejšího rozděleného světa. Vydána už určitě nebude, jedině antikvariát
 
První vietnamská válka Ladislav Kudrna
Publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejich řadách od samého počátku až do současné doby. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich jmenného seznamu a zasazení problematiky první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí. 
 
MiGy nad severním Vietnamem Roger Boniface
Kniha MiGy nad severním Vietnamem zobrazuje leteckou válku ve Vietnamu v letech 1965 až 1975 na základě informací získaných z dokumentů ve vietnamských archivech a z výpovědí severovietnamských letců. Publikaci doplňují fotografie, mapy a barevné kresby letadel.
 
Dcery Kambodže Thavry Thon
Tato kniha není o Vietnamu ale o Kambodži, ale každému jí doporučuji před cestou přečíst. Země jsou to podobné a je to mimořádná kniha, která popisuje skutečný život,  umožní pochopit Kambodžu, Vietnam 
Je to příběh mladé kambodžské ženy, která na své cestě životem dokázala zpochybnit sociální a kulturní normy, které v její zemi panují dodnes. Díky odvaze a houževnatosti se stala ambasadorkou boje za ženskou rovnoprávnost. Její příběh může inspirovat dívky a ženy ze všech koutů světa. Thavry vyrůstala v jižní Kambodži na malém ostrově obtékaném řekou Bassac. Byla izolována od mnoha výdobytků moderního světa a obklopovaly ji tradiční rituály, názory a zvyky. Zatímco se Kambodža pomalu zotavovala z hrůz občanské války a diktatury Rudých Khmerů, život na venkově se začal vracet k původním hodnotám a odvěkým tradicím. Tato skutečnost znamenala, že se ženy vdávaly velmi mladé, vzápětí se stávaly matkami a pracovaly na rodinných farmách. To vše bez možnosti učinit vlastní rozhodnutí a zvolit si takový nebo jiný život svobodně a nezávisle.
 
 
 
Starší dějiny Vietnamu a Čampy Ondřej Srba  Michal Schwarz
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Trần a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě.
Je řada knih o Vietnamu.  Ale z množství knih jsem prvně vyřadil „knihy pro cestovatele“. Vidím v pozadí knih především reklamu, případně ambice (často velmi dobré) spisovatelů psát o svých zážitcích. Ale zaměřují se buď na jednu cestu nebo na všeobecne známá místa. Více mě zaujaly knihy historické, případně knihy místních spisovatelů, knihy umožňující spíše pochopit Vietnam než ho jenom vidět.
 
 

Dějiny Vietnamu  Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková

V současné době nejucelenější kniha o historii Vietnamu. Nevyhýbá se ani ožehavým tématům s maximální úsilím se vyhnout tendenčnímu pohledu.  Přestože popis historie pohledem  Vietnamu a Západu přes velké sbližování stále obsahuje významné rozdíly. Tuto knihu osobně velmi doporučuji. Dle mne současná nejlepší kniha o historii VN
Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Poslední vydání je obohacené o celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR.
 
Vietnam v éře západních mocnosti  Ondřej Srba Michal Schwarz
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Lê a Mạc a mocnými rody Trịnh a Nguyễn. Popisuje koloniální éru a rozvoj nacionalizmu. Po 2. světové válce se Vietnam stal ohniskem válek o vliv západních států, SSSR a Číny..
 
 
 
 
 
 
 Deník z vězení Ho Či Minovy verše psané v době čínského uvěznění v letech 1942-1943 jsou nejspíš vůbec nejpřekládanější vietnamskou knihou vůbec, za což samozřejmě vděčí i světoznámosti autora-politika. Přes toto neliterární pozadí jim však nelze uznat zajímavost, a přitahují překladatele dodnes, bez ohledu na změny politické. V českém kontextu se přesto dá považovat vydání Ho Či Minových básní v této době za poměrně odvážný čin.  vězení Ho Či Minovy verše psané v době čínského uvěznění v letech 1942-1943 jsou nejspíš vůbec nejpřekládanější vietnamskou knihou vůbec, za což samozřejmě vděčí i světoznámosti autora-politika. Přes toto neliterární pozadí jim však nelze uznat zajímavost, a přitahují překladatele dodnes, bez ohledu na změny politické. V českém kontextu se přesto dá považovat vydání Ho Či Minových básní v této době za poměrně odvážný čin.  V současné době vyprodáno.
 
 
 
Vietnam  Petra Müllerová
Starší stručná kniha o historii Vietnamu z roku 2010 z edice Stručná historie států. Ucelená kniha o historii, dobrá, dnes bych sáhl spíše po Dějinách Vietnamu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendy starého Tonkinu Petra Müllerová
Název státu Tonkin se od dob svého vzniku, tj. 16. století, mnohokrát změnil a dnes je nám znám jako Vietnam. Začtěte se do legend, vzniklých právě na tomto území a vztahujících se k tradičnímu lunárně-solárnímu roku a některým...
 
 
 
 
V zajetí džungle, nejdelší válka 20. století Milan Syruček
Kniha, která mne skutečně uchvátila 
Milan Syrůček se tehdy jako dopisovatel pohyboval především po severním Vietnamu v době války, včetně legendární HoChiMinhovy stezky. Měl příležitost být přítomen řady jednání, dostal se i Kambodže v době PolPotovy krutovlády. Válku ve Vietnamu poznal skutečně zblízka. Kniha mne velmi zaujala. V  knize popisuje celý vývoj včetně příčin Vietnamské války. Důležité je datum prvního vydání, 2013. Předchůdcem této knihy byl Rozpůlený banán z roku 1977   
 
 
 
Vietnam, země rozmachu, země příležitostí  Pavel Studík, Tomáš Teplík 2006 Vše o Vietnamu - stručný geografický přehled, charakteristika regionů, etnické skupiny, vyznávaná náboženství, jazyk a písmo, moderní historie. Podrobné a obsáhlé informace ekonomického rázu: hospodářská politika Vietnamu, makroekonomické výsledky, odvětvový vývoj, podnikatelské prostředí.
 
 
 
 
 

Dějiny vietnamské války 1998 Marc Frey Z němčiny překlad Václav Maidl  Práce se věnuje především americké politice v jihovýchodní Asii a to od konce 2. světové války. Americká angažovanost v regionu byla součástí globální strategie zadržování komunismu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpůlený banán Milan Syruček
Knížka do určité míry se stejným tématem jako kniha V zajetí džungle, s tím rozdílem, že je vydaná v roce 1973, v době hluboké normalizace. Je  jednoznačně tendenční, psaná ze strany zemí podporující komunizmus ve Vietnamu, s jednoznačně protiamerickým zaměřením. Knihu bych nenazval historickou, ale je dobrá pro pochopení tehdejšího rozděleného světa. Vydána už určitě nebude, jedině antikvariát.
 
 
 
 
 

  

První vietnamská válka Ladislav Kudrna
Publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejich řadách od samého počátku až do současné doby. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich jmenného seznamu a zasazení problematiky první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí.  Kniha je vydaná v roce 2012. V roce 2010 vydal ladislav Kudrna podobnou knížku Boojovali a umírali v Indočíně
 
 
 
Bojovali a umírali v Indočíně  Ladislav Kudrna. Kniha vydaná v roce 2010 kterou autor později upravil  pod titulem První Vietnamská válka
Kniha se nevěnuje jen bojovému nasazení našich jedenadvaceti občanů ČSSR, ale i tomu, co mu předcházelo a posléze následovalo. Tedy proč tito mladíci, v mnoha případech nezletilci, utíkali do zahraničí. Proč vstoupili do služeb cizinecké legie, jaký byl průběh války samotné, jaké panovaly podmínky ve vietnamských zajateckých táborech. Nechybí zpracování průběhu repatriace zajatců a přeběhlíků do Československa a vývoj podpory československých orgánů Ho Či Minovu režimu, zacházení s repatrianty po příjezdu do vlasti, jejich propagační využití, respektive potrestání. Kniha obsahuje řadu unikátních fotografií a dosud nepublikovaných dokumentů.
 
Bojovníci Vietkongu  Gordon Rottman Ve stínu ukrytý nepřítel, takový byl Vietkong – zbrojené křídlo Národní fronty osvobození, komunistické strany Vietnamské republiky. Často spolupracoval s jednotkami Severovietnamské armády a po celou válku představoval na bojištích obklopených rýžovými poli významný faktor. Přestože tito vojáci bojovali proti nepříteli, který je převyšoval palebnou silou svých zbraní a dostupnými prostředky, dokázali pro vedení války úspěšně využívat své znalosti místního prostředí a dostupných zdrojů. Gordon Rottman využil vzácných fotografií a ilustrací k tomu, aby vykreslil podmanivý portrét těchto odhodlaných gerilových bojovníků. Podrobně popisuje jejich výcvik, ojedinělou motivaci, rozsáhlou politickou a psychologickou indoktrinaci, i surovou realitu vlastního boje.
 
 
Tábory zvláštních sil ve Vietnamu Gordon Rottman Dokumentárními snímky, plánky a schématy bohatě vybavená knížka, kterou napsal přímý účastník vietnamské války, příslušník amerických jednotek, dává nahlédnout do činnosti armády Spojených států na území Jižního Vietnamu, ovládaného severovietnamským Vietkongem. Úkolem amerických vojáků bylo zorganizovat zde obranu a vybudovat úderné oddíly, s cílem zabránit nepříteli v dalším rozšiřování vlivu.
 
 
 
 
 
Americká pěchota ve Vietnamu Gordon Rottman Publikace z dílny předního světového nakladatelství zaměřeného na vojensko-historickou literaturu Osprey přibližuje těžké a zdlouhavé boje amerických jednotek ve vietnamské džungli v 60. a 70. letech, a to především z pohledu řadového vojáka. Seznamuje čtenáře jak s výcvikem a výzbrojí těchto jednotek, tak i se zkušenostmi z vlastních bojů. Kniha obsahuje velké množství dobových fotografií, detailní ilustrace.
 
 
 
 
 

Krejčovský závod Saigon Nguyen Khai, Nguyen Huy Thiep, Ho Anh Thaie,.. Deset povídek pěti výrazných literárních osobností současné vietnamské prózy. Autoři na sebe upozornili v průběhu 90. let, kdy začala vietnamská literatura i díky slábnoucímu tlaku cenzury nabírat nový dech a každý z nich se vyznačuje osobitým rukopisem a ohlasem: zatímco Nguyen Khai zůstal prozaikem ryze vietnamským, díla Nguyen Huy Thiepa či Ho Anh Thaie se dočkala pozornosti také v zahraničí; vedle nich se o slovo hlásí spisovatelky Nguyen Thi Thu Hue nebo Pham Thi Hoai, žijící v Německu. Prostřednictvím textů máme možnost 
 
 
 
 
 

Ho Či Min William John Duiker
William J. Duiker, světově proslulý odborník na Vietnam, plně využil poznatků a materiálů z teprve nedávno zpřístupněných archivů. Výsledkem je strhující portrét člověka, jenž se z nepatrné vísky dostal mezi klíčové hráče na soudobé světové scéně – Josefa Stalina, Sun Jat-sena, Harryho Trumana, Nikitu Chruščeva, Mao Ce-tunga a Lyndona Johnsona.Kniha zachycuje dětství Ho Či Mina jako syna vynikajícího učence, jenž záměrně zvolil život v chudobě. Ho ČI Min byl velice vzdělán a přestože byl komunista, byl západem respektován a dodnes uctíván.
Bez znalosti Ho Či Minova života je nemožné porozumět modernímu Vietnamu a pochopit kořeny vleklého konfliktu v Indočíně. Na základě studia původních dokumentů v pěti jazycích Duiker dokázal vnést nové světlo do otázky Ho Či Minových primárních pohnutek: Byl to prostě vlastenec usilující o dosažení vietnamské nezávislosti, anebo chameleon, jenž použil nacionalistický ideál jen jako klamnou zástěrku k získání domácí i zahraniční podpory pro světovou proletářskou revoluci?
 
 
MiGy nad severním Vietnamem Roger Boniface
Kniha MiGy nad severním Vietnamem zobrazuje leteckou válku ve Vietnamu v letech 1965 až 1975 na základě informací získaných z dokumentů ve vietnamských archivech a z výpovědí severovietnamských letců. Publikaci doplňují fotografie, mapy a barevné kresby letadel.
 
 
 
 
 
 
 

Tatranka v Hanoji aneb Vietnam, můj paralelní svět  Lenka Kovářová
Netradičně pojatá knížka není klasickým cestopisem seznamujícím s památkami daného místa. Je to spíše „kniha oči i duši otevírající“, tvořená souborem medailonků o Vietnamu a jeho obyvatelích. Jakýsi „pocitopis“ s řadou postřehů a údajů, kterých si klasický bedekr nevšímá a ani nemůže všimnout. Vyjeví se nám zde Vietnam a Vietnamci skuteční – ve světě reálném, ale plném někdy až surreálných zážitků. 
Žila ve Vietnamu dostatečně dlouho, aby se Vietnam stal její „paralelní svět“. Její postřehy jsou totiž neotřelé, zábavné, poetické, s citem pro paradox. To všechno je doplněno jemnou hrou s jazykem, ke kterému má jako česky píšící a v Čechách usedlá Slovenka (sama se považuje hlavně za Tatranku, neboť se narodila v Tatrách) osobitý přístup. Těží z jazykové blízkosti i rozdílnosti obou jazyků a obohacuje je trefnými novotvary
 

Dcery Kambodže Thavry Thon
Tato kniha není o Vietnamu ale o Kambodži, ale každému jí doporučuji 
před cestou přečíst. Země jsou to podobné a je to mimořádná kniha, která popisuje skutečný život,  umožní pochopit Kambodžu, Vietnam 
Je to příběh mladé kambodžské ženy, která na své cestě životem dokázala zpochybnit sociální a kulturní normy, které v její zemi panují dodnes. Díky odvaze a houževnatosti se stala ambasadorkou boje za ženskou rovnoprávnost. Její příběh může inspirovat dívky a ženy ze všech koutů světa. Thavry vyrůstala v jižní Kambodži na malém ostrově obtékaném řekou Bassac. Byla izolována od mnoha výdobytků moderního světa a obklopovaly ji tradiční rituály, názory a zvyky. Zatímco se Kambodža pomalu zotavovala z hrůz občanské války a diktatury Rudých Khmerů, život na venkově se začal vracet k původním hodnotám a odvěkým tradicím. Tato skutečnost znamenala, že se ženy vdávaly velmi mladé, vzápětí se stávaly matkami a pracovaly na rodinných farmách. To vše bez možnosti učinit vlastní rozhodnutí a zvolit si takový nebo jiný život svobodně a nezávisle.
 
Klikař Vũ Trọng Phụng Román, ale umožňuje poznat a hlavně porozumět život ve Vietnamu v době francouzské koloniální správy. Kniha vypráví příběh chudého chlapce, který se serií absurdních náhod dostane až na vrchol vietnamské smetánky. Očima obyčejného chlapce z lidu vnímáme kritiku povrchní a pokrytecké elity. Vnímáme rozdíly mezi prostým vietnamským lidem a "progresivními" intelektuály. Bezesporu jde o poutavou a zábavnou knihu. Překlad Ondřej Słówik.
 
 
 
 
 

Dvě hostiny Ondřej Słówik. Sbírka Dvě hostiny uvádí pod svým poněkud metaforickým názvem výběr povídek předních vietnamských představitelů dvou etap moderní vietnamské realistické literatury. K první generaci Vietnamců, kteří měli možnost ve své zemi dosáhnout vzdělání moderního západního typu, náležel Nguy?n Công Hoan. Nam Cao, druhý z uváděných autorů, patřil naopak k těm, kdo svůj literární věhlas získali ještě na sklonku koloniální éry. V exkurzu do tří dekád moderní vietnamské literatury od chvíle, kdy se vietnamští autoři teprve seznamovali s žánrem povídky západního stylu, přes nejrozvinutější fáze realismu až po období otevřeného odporu proti francouzské nadvládě, se českému čtenáři naskýtá možnost blíže nahlédnout do vietnamské duše skrze moderní pojetí literatury, jež realisticky popisuje každodenní život, přičemž zachovává tradiční chápání morálky a společenské angažovanosti spisovatele. Brilantní převedení povídek do moderní, svižné češtiny bez sebemenšího sklonu k jisté archaičnosti, jakou bychom možná očekávali, činí z knihy příjemné i poučné čtení. Zasvěcený doslov seznamuje s historickým i literárním kontextem próz, ediční poznámka pak stručně nastíní nejdůležitější momenty vietnamské výslovnosti i nelehký úkol překladatele na poli „exotického“ jazyka. Tým editora, překladatelů, jazykových i věcných poradců tak svou péčí připravil čtenářům opravdovou hostinu.
 
Starší dějiny Vietnamu a Čampy Ondřej Srba  Michal Schwarz
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Trần a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě.
 
 
Ďábelská garda Thuy Nguyen, Long Tram  
Třídílný seriál. Francouzská Cizinecká legie naverbovala veterány německé SS z ruin Evropy, aby bojovali v džunglích jihovýchodní Asie. Po krvavé lázni u Dien Bien Phu se poražení Francouzi stáhli do Evropy. Obávaný německý prapor byl rozpuštěn. Avšak ne všichni jeho příslušníci se vrátili domů. Ze tří stovek pečlivě vybraných členů komanda se stala Task Force G - vojáci bez vlasti a zabijáci bez pána. Muži s posláním: totálně zničit komunistický Severní Vietnam. Bojovat bez pravidel, bez kompromisů, bez slitování. 
 
 
 

Tito žoldnéři účastnící se rozhodující bitvy mezi antagonistickými 
silami, teď podporovaní CIA a bojující v utajení, přenesli válku na zápraží Hanoje a zanechali tam smrt jako svou navštívenku… Rádio Hanoj je překřtilo na Komando smrti. Děj prvního dílu začíná na sklonku 2. světové války v Čechách, v Jizerských horách. Skupina ss-manů se snaží probít se na západ. V zajateckých táborech se rozhodnou dát přednost službě ve francouzské cizinecké legii, než dlouhodobému zajetí či trestu smrti. V řadách legie se dostali do války v džunglích severovýchodní Asie. Nikdo nebyl v této mezinárodní armádě zoufalých a zatracených tak poskvrněn krví jako veteráni německých SS. Pravdivý příběh elitních zabijáků je dodnes bestselerem. 
 
 

Po porážce francouzských sil u Dien Bien Phu (1954) legie z Vietnamu odešla. Na scénu přicházejí Američané. Známí „hrdinové“ se vracejí do asijské džungle. 
O jejich činech pojednává druhý díl (Návrat do pekla). Třetí díl sérii završuje. Pro muže z Task Force G to byla válka, která nemohla nikdy skončit.  Ze zajímavý odkaz, Němci ve Vietnamu
 
 
 
 
 
 
 
Sympatizant Viet Thanh Nguyen
Román, který je postaven na reálném životě v době po pádu Saigonu. sleduje osudy dvojitého agenta sloužícího rozvědce socialistického vietnamského státu i tajné službě jihovietnamského režimu, s jejímiž exponenty se po pádu Saigonu vydá do amerického exilu. Kniha citlivě vnímá nejen politické intriky na vysoké úrovni, ale i jejich dopad na lidské osudy, ať už jde o celý národ nebo jednotlivce vtažené bez své vůle do víru událostí. Snaží se zachovávat objektivní pohled bez předpojatosti vůči jedné či druhé straně, tento pohled však ani náhodou není nezúčastněný. Špionážní thriller oceněný Pulitzerovou cenou 2016.
 
 
 
Banánové dítě – Vietnamka v české džungli - Duong Nguyen Jirásková Banánové dítě – zvenku žlutá, uvnitř spíše bílá. Na svůj žluto-bílý svět se snaží dívat s. Politicky nekorektní (sebe)ironie, švejkovský humor, nadsázka, prořízlá huba, která by ve Vietnamu byla okamžitě zalepena izolepou – to vše tvoří moji osobnost a knihu. Ta obsahuje dvacet příběhů ze života. Píše o svých rodičích, o tom, jak mě vychovali. Píše o tom, jak jí vychovali, jak se prodírala životem v české společnosti. Píše také o tom, jak si  v životě nevěděla rady a chtěla to vyřešit útěkem do Francie. Vyhazov z práce, o deprese, sny o Vietnamu, o babičce, zkrátka o všem, co se mi z dnešního pohledu zdá pro můj život důležité. Papírově čistokrevná Vietnamka, ve které se míchá asijská, tak evropská kultura.
 
 
Tvé srdce bdí a bije 1980 Poezie, přeložila Iva Klinderová a Luděk Kubišta, pouze v antikvariátu 
Výbor z moderní vietnamské poezie (Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Trần Đăng Khoa)
 
 
 
 
 
 
 
Pohádky rýžových polí - vietnamské pohádky 1975 přeložil Odolen Klindera a Iva Klinderová Zbořilová. To-ngoc Thanh ilustrace  Popuze v antikvariátu
Soubor lidových pohádek o zvířatech, přírodních jevech a nadpřirozených bytostech i o lidech a jejich vztazích. Děti se z nich dovědí o odlišnostech prostředí, o životě a zvycích lidí vzdálené země.
 
 
 
 
 
Dračí král. Vietnamské pohádky. Přeložila Petra Müllerová 2001 Ve vietnamských pohádkách, mýtech a legendách se prolínají postavy z buddhismu, konfuciánství i taoismu. Vietnamci odvozují svůj původ od božských bytostí, jejichž rodiště můžeme najít u mořských králů. Ve vietnamské mytologii i v dějinách země hraje důležitou úlohu drak, který je symbolem panovníka, božské neomezené moci a síly, především však symbolem dobra. Drak se umí proměňovat v lidskou bytost, dokáže létat a žít jak na zemi, tak ve vodě. I když se od devatenáctého století Vietnamci stále intenzivněji seznamovali s evropskou kulturou, a tedy i literaturou, kupodivu místní lidovou slovesnost nijak neovlivnily řady záporných draků, požíračů princezen a ničitelů materiálních statků, tak důvěrně známých z evropských pohádek. V mýtu o dračím králi je vysvětleno, proč ve Vietnamu nežijí pouze Vietnamci, tedy národnost Kinh, ale i 54 národnostní menšiny, jež převážně obývají hornaté části země.
 
Vietnamské pohádky. Pouze v antikvariátu. Z vietnamských, franc. a angl. předloh podle růz. vyd. vybrali a přeložili, předmluvou a komentářem opatřili Iva Zbořilová a Odolen Klindera ; Ilustrace  Hermína Melicharová
 
 
 
 
 
 
 
Když není král Nguyen Huy Thiep 2021
(Không có vua, 2011) Výbor povídek Když není král se pokouší představit Nguyen Huy Thiepa jako autora, který dokázal vždy znovu překvapit novým námětem nebo i jeho ztvárněním. Vedle hutných vyprávění z každodenní současnosti tak nechybí syrový exkurz do historie, pseudoreportáž z kuriózního trhu, náhled do křehkého dětského světa, hrst pohádkových příběhů z horské vesnice či anekdotická historka z hanojské čtvrti.
 
 
 
 
Na Zemi jsme na okamžik nádherní Ocean Vuong
„Americký voják ojel vietnamskou farmářku,“ píše americko-vietnamský básník Ocean Vuong. Jeho debutový román nedávno vyšel v češtině a patří k těm nejdůležitějším knihám současnosti.
Na Zemi jsme na okamžik nádherní je román o životech vietnamské menšiny mezi bílými, o chudobě a především o jazyku, díky kterému si dokážeme uvědomit, co všechno máme společné. A právě v tom je jeho největší síla. Přibližuje život vietnamským emigrantů. Problém dětí a vojáků a vietnamských matek
 
 
 
 
 

Až temný květ banánu odkvete  Zdeněk Kropáč. 1973 Reportáže z cesty českých novinářů po Vietnamu. Dnes spíše pohled na Vietnam za doby "Socialistického tábora" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bílej kůň, žlutej drak Lan Pham Thi Autobiograficky laděné dílo devatenáctileté autorky narozené v Čechách. Příběh, zasazený do města Písku a vyprávěný mladou dívkou, zahrnuje vedle popisů všednodenního života vietnamské komunity řadu sociálněkritických motivů – ostatně, celý text otevírá dramatická noční scéna konfrontace se skupinkou skinheadů. Čteme o rasismu a jeho propojení s místní elitou, jeden z nácků dokonce dělá řidiče starostovi města, dozvídáme se o vypálení vietnamského obchodu, o korupci a ponižování ze strany městských úředníků. Jsou tu i optimističtější momenty – rodině se nakonec podaří otevřít vysněnou restauraci Dračí zátoka a dívka se alespoň na chvíli sblíží s českým malířem.

 

Sloupové dýmu  Denis Johnson. Román o válce ve Vietnamu 35 let po jejím konci. Už sám objem díla napovídá o ambicích autora definitivně se vyrovnat s válečnou dobou svého mládí. Na osudech mnoha postav, avšak zejména mladého agenta Skipa Sandse, jenž ve stopách svého obdivovaného strýce, hrdiny 2. světové války a mocného plukovníka CIA, nastupuje k výzvědné službě, se promítají válečné události a místa, ovšem způsobem, v němž se odráží autorův básnický talent a ambice. Sandsova postava a oddělení psychologických operací CIA povětšinou provází čtenáře zákrutami mystifikací, válečných hrůz i hypnotizujících epizod po rozsáhlé scéně románu.

 
 
 
 
 
Nad rudou řekou Miro Rozehnal. V knize poutavě zachycuje v řadě tematicky uzavřených kapitol své zážitky, dojmy a poznatky, především lékařského rázu, ale všímá si i jiných složek života vietnamského lidu a jeho země, podniká zajímavé exkurze do jejich historie, literatury a umění...
 
 
 
 
 
 
 
Vietnamské umění Josef Hejzlar 1974 Soubor fotografií vietnamského umění od nejstarších dob až do 19. století, volně doprovázený textem s kulturně-historickým přehledem a rozborem uměleckých děl.
 
 
 
 
 
 
 
Umírali jsme v bambusu William Eastlake, autor bestseleru Hájili jsme hrad, napsal svůj další válečný román krátce po svém návratu z Vietnamu. Hrdinou příběhu je kapitán Clancy, jenž smrtelně zraněn umírá kdesi v džungli. Vedle jeho konečných úvah o válce se zde odvíjejí osudy těch, co po něm pátrají, včetně kapitána Knightbridge a zdravotní sestry Jane, kteří ve svém vrtulníku souloží ve výšce 10 000 stop, aby tak vytvořili válečný rekord. Pod nimi v džungli bloudí dva mladí hippies a pokoušejí se válku ukončit pomocí květin a kytary… Eastlake vidí válku jako absurdní šílenství, které nelze postihnout běžnými realistickými prostředky. Sahá tedy po zbraních, jako je černý humor, hyperbola, groteskní dialogy či impresionistický popis, aby nakonec ve svém souhrnu přinesl obraz až mrazivě skutečný. Román je považován za jednu z nejlepších knih o vietnamské válce a ceněn stejně vysoko jako slavná Hellerova Hlava XXII.
 
 
Vietnam země rýže a hor. Viktor Koudelka se po Číně, Thajsku a Malajsii opět vrátil do jihovýchodní Asie, aby poznal tentokrát domovinu českých trhovců. Kniha je výsledkem dvouměsíční cesty spíše po turistických místech. Bohužel, autorův styl nutí čtenáře soustředit se spíše než na obsah na občas až neuvěřitelnou stylistiku. Kniha si klade spíše za cíl využít schopností pisatele, než se soustředit na Vietnam samotný. Je to zajímavá inspirace pro cestovatele jak psát vlasntí knihu svých zážitků z cesty než kniha pro studium před cestou.  Kniha je zajímavá slovními obraty, které někdy ale zcela postrádají smysl.
 
 
 
 
 

Existuje spousta průvodců, ze kterých bych doporučil Lonely Planet. Ale spoustu info najdete na internetu včetně tohoto webu. 

 

Z knih zabývající se vietnamskou komunitou vybírám Vietnamci v Česku a ve světě Fredingerová, S vietnamskými dětmi na českých školách Černík Kocourek Pechová.

Vietnamské kuchařky zde

PROSBA – duben 2022   

Web byl kompletně předělán. Pokud najdete chybu, nefungující odkaz, nejde vám rozkliknout obrázek či mapa, napište na info@vietnamista.cz. Stejně tak, pokud jste na webu něco nenašli nebo máte-li nějaké doporučení… 
Pomůžete ostatním i sobě. Děkuji vám! 
 

 

novinky, aktuality

18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty