Knihy o Vietnamu

Knihy o Vietnamu
 
Je řada knih o Vietnamu.  Ale z množství knih jsem prvně vyřadil „knihy pro cestovatele“. Vidím v pozadí knih především reklamu, případně ambice (často velmi dobré) spisovatelů psát o svých zážitcích. Ale zaměřují se buď na jednu cestu nebo na známá místa. Více mě zaujaly knihy historické, případně knihy místních spisovatelů, knihy umožňující spíše pochopit Vietnam než ho vidět. 
 
Dějiny Vietnamu  Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková
V současné době nejucelenější kniha o historii Vietnamu. Nevyhýbá se ani ožehavým tématům s maximální úsilím se vyhnout tendenčnímu pohledu.  I přestože popis historie pohledem  Vietnamu a Západu přes velké sbližování stále obsahuje rozdíly. Tuto knihu osobně velmi doporučuji. Dle mne současná nejlepší kniha o historii VN
Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Poslední vydání je obohacené o celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR.
 
Vietnam v éře západních mocnosti  Ondřej Srba Michal Schwarz
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Lê a Mạc a mocnými rody Trịnh a Nguyễn. Popisuje koloniální éru a rozvoj nacionalizmu. Po 2. světové válce se Vietnam stal ohniskem válek o vliv západních států, SSSR a Číny..
 
Vietnam  Petra Müllerová
Starší kniha o historii Vietnamu z roku 2010 z edice Stručná historie států. Ucelená kniha o historii, dobrá, dnes bych sáhl spíše po Dějinách Vietnamu 
 
Legendy starého Tonkinu Petra Müllerová
Název státu Tonkin se od dob svého vzniku, tj. 16. století, mnohokrát změnil a dnes je nám znám jako Vietnam. Začtěte se do legend, vzniklých právě na tomto území a vztahujících se k tradičnímu lunárně-solárnímu roku a některým...
 
V zajetí džungle, nejdelší válka 20. století Milan Syruček
Kniha, která mne skutečně uchvátila 
Milan Syrůček se tehdy jako dopisovatel pohyboval především po severním Vietnamu v době války, včetně legendární HoChiMinhovy stezky. Měl příležitost být přítomen řady jednání, dostal se i Kambodže v době PolPotovy krutovlády. Válku ve Vietnamu poznal skutečně zblízka. Kniha mne velmi zaujala. V  knize popisuje celý vývoj včetně příčin Vietnamské války. Důležité je datum prvního vydání, 2013. Předchůdcem této knihy byl Rozpůlený banán z roku 1977   
 
Rozpůlený banán
Milan Syruček
Knížka do určité míry podobná jako kniha v Zajetí džungle, s tím rozdílem, že je vydaná v roce 1973, v době hluboké normalizace. Je  jednoznačně tendenční, psaná ze strany zemí podporující komunizmus ve Vietnamu, s jednoznačně protiamerickým zaměřením. Knihu bych nenazval historickou, ale je dobrá pro pochopení tehdejšího rozděleného světa. Vydána už určitě nebude, jedině antikvariát
 
První vietnamská válka Ladislav Kudrna
Publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejich řadách od samého počátku až do současné doby. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich jmenného seznamu a zasazení problematiky první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí. 
 
MiGy nad severním Vietnamem Roger Boniface
Kniha MiGy nad severním Vietnamem zobrazuje leteckou válku ve Vietnamu v letech 1965 až 1975 na základě informací získaných z dokumentů ve vietnamských archivech a z výpovědí severovietnamských letců. Publikaci doplňují fotografie, mapy a barevné kresby letadel.
 
Dcery Kambodže Thavry Thon
Tato kniha není o Vietnamu ale o Kambodži, ale každému jí doporučuji před cestou přečíst. Země jsou to podobné a je to mimořádná kniha, která popisuje skutečný život,  umožní pochopit Kambodžu, Vietnam 
Je to příběh mladé kambodžské ženy, která na své cestě životem dokázala zpochybnit sociální a kulturní normy, které v její zemi panují dodnes. Díky odvaze a houževnatosti se stala ambasadorkou boje za ženskou rovnoprávnost. Její příběh může inspirovat dívky a ženy ze všech koutů světa. Thavry vyrůstala v jižní Kambodži na malém ostrově obtékaném řekou Bassac. Byla izolována od mnoha výdobytků moderního světa a obklopovaly ji tradiční rituály, názory a zvyky. Zatímco se Kambodža pomalu zotavovala z hrůz občanské války a diktatury Rudých Khmerů, život na venkově se začal vracet k původním hodnotám a odvěkým tradicím. Tato skutečnost znamenala, že se ženy vdávaly velmi mladé, vzápětí se stávaly matkami a pracovaly na rodinných farmách. To vše bez možnosti učinit vlastní rozhodnutí a zvolit si takový nebo jiný život svobodně a nezávisle.
 
 
 
Starší dějiny Vietnamu a Čampy Ondřej Srba  Michal Schwarz
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Při chronologickém výkladu založeném na vietnamských a čínských kronikách jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Trần a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě.
Je řada knih o Vietnamu.  Ale z množství knih jsem prvně vyřadil „knihy pro cestovatele“. Vidím v pozadí knih především reklamu, případně ambice (často velmi dobré) spisovatelů psát o svých zážitcích. Ale zaměřují se buď na jednu cestu nebo na všeobecne známá místa. Více mě zaujaly knihy historické, případně knihy místních spisovatelů, knihy umožňující spíše pochopit Vietnam než ho jenom vidět.
 
 

Dějiny Vietnamu  Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková

V současné době nejucelenější kniha o historii Vietnamu. Nevyhýbá se ani ožehavým tématům s maximální úsilím se vyhnout tendenčnímu pohledu.  Přestože popis historie pohledem  Vietnamu a Západu přes velké sbližování stále obsahuje významné rozdíly. Tuto knihu osobně velmi doporučuji. Dle mne současná nejlepší kniha o historii VN
Pozornost je věnována také česko-vietnamským vztahům, jejich formování, proměnám a současnému stavu. Poslední vydání je obohacené o celou řadu nových témat, jako např. jazyk, písmo, náboženství, kulturu, literaturu a současné zahraniční vztahy VSR.
 
Vietnam v éře západních mocnosti  Ondřej Srba Michal Schwarz
Kniha popisuje moderní dějiny Vietnamu od 16. století do současnosti. Věnuje se rozvoji vietnamské státnosti v prekoloniálním období a svárům mezi dynastiemi Lê a Mạc a mocnými rody Trịnh a Nguyễn. Popisuje koloniální éru a rozvoj nacionalizmu. Po 2. světové válce se Vietnam stal ohniskem válek o vliv západních států, SSSR a Číny..
 
 
 
 
 
 
 Deník z vězení Ho Či Minovy verše psané v době čínského uvěznění v letech 1942-1943 jsou nejspíš vůbec nejpřekládanější vietnamskou knihou vůbec, za což samozřejmě vděčí i světoznámosti autora-politika. Přes toto neliterární pozadí jim však nelze uznat zajímavost, a přitahují překladatele dodnes, bez ohledu na změny politické. V českém kontextu se přesto dá považovat vydání Ho Či Minových básní v této době za poměrně odvážný čin.  vězení Ho Či Minovy verše psané v době čínského uvěznění v letech 1942-1943 jsou nejspíš vůbec nejpřekládanější vietnamskou knihou vůbec, za což samozřejmě vděčí i světoznámosti autora-politika. Přes toto neliterární pozadí jim však nelze uznat zajímavost, a přitahují překladatele dodnes, bez ohledu na změny politické. V českém kontextu se přesto dá považovat vydání Ho Či Minových básní v této době za poměrně odvážný čin.  V současné době vyprodáno.
 
 
 
Vietnam  Petra Müllerová
Starší stručná kniha o historii Vietnamu z roku 2010 z edice Stručná historie států. Ucelená kniha o historii, dobrá, dnes bych sáhl spíše po Dějinách Vietnamu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendy starého Tonkinu Petra Müllerová
Název státu Tonkin se od dob svého vzniku, tj. 16. století, mnohokrát změnil a dnes je nám znám jako Vietnam. Začtěte se do legend, vzniklých právě na tomto území a vztahujících se k tradičnímu lunárně-solárnímu roku a některým...
 
 
 
 
V zajetí džungle, nejdelší válka 20. století Milan Syruček
Kniha, která mne skutečně uchvátila 
Milan Syrůček se tehdy jako dopisovatel pohyboval především po severním Vietnamu v době války, včetně legendární HoChiMinhovy stezky. Měl příležitost být přítomen řady jednání, dostal se i Kambodže v době PolPotovy krutovlády. Válku ve Vietnamu poznal skutečně zblízka. Kniha mne velmi zaujala. V  knize popisuje celý vývoj včetně příčin Vietnamské války. Důležité je datum prvního vydání, 2013. Předchůdcem této knihy byl Rozpůlený banán z roku 1977   
 
 
 
Vietnam, země rozmachu, země příležitostí  Pavel Studík, Tomáš Teplík 2006 Vše o Vietnamu - stručný geografický přehled, charakteristika regionů, etnické skupiny, vyznávaná náboženství, jazyk a písmo, moderní historie. Podrobné a obsáhlé informace ekonomického rázu: hospodářská politika Vietnamu, makroekonomické výsledky, odvětvový vývoj, podnikatelské prostředí.
 
 
 
 
 

Dějiny vietnamské války 1998 Marc Frey Z němčiny překlad Václav Maidl  Práce se věnuje především americké politice v jihovýchodní Asii a to od konce 2. světové války. Americká angažovanost v regionu byla součástí globální strategie zadržování komunismu.
 
 
 
 
 
 
 
Vietnam 1945–1975: Podrobné dějiny tragické války Max Hastings 2022
Kompletně zpracovaná kronika jednoho z nejtragičtějších konfliktů dvacátého století. „Charakteristicky vytříbené, monumentální dílo, které skvěle vykresluje politické, kulturní, vojenské a sociální faktory, jež vedly k jednomu z nejkontroverznějších a nejničivějších konfliktů v historii USA.“ GENERÁL DAVID PETRAEUS Vietnam je místem, kde byl západní svět zatažen do jednoho z nejkontroverznějších střetů moderní doby, který začal ponižujícím vojenským fiaskem Francie v roce 1954 a vyvrcholil mnohem potupnější porážkou Spojených států amerických v roce 1975. Max Hastings tři roky shromažďoval materiály, včetně rozhovorů s mnoha přímými účastníky konfliktu na obou stranách a velkého množství amerických a vietnamských dokumentů a memoárů, aby tento zdlouhavý a složitý konflikt mohl zachytit ve vší jeho spletitosti. Žádná dřívější publikace dosud nedokázala politickou a vojenskou historii vietnamského konfliktu věrně skloubit se strhujícími osobními příběhy jeho účastníků. Max Hastings se tohoto úkolu dle očekávání zhostil výtečně. Svědectví vojenských vůdců i rolníků, státníků i vojáků, která se mu podařilo získat, spoludotváří toto výjimečné faktografické dílo.
 
Rozpůlený banán Milan Syruček
Knížka do určité míry se stejným tématem jako kniha V zajetí džungle, s tím rozdílem, že je vydaná v roce 1973, v době hluboké normalizace. Je  jednoznačně tendenční, psaná ze strany zemí podporující komunizmus ve Vietnamu, s jednoznačně protiamerickým zaměřením. Knihu bych nenazval historickou, ale je dobrá pro pochopení tehdejšího rozděleného světa. Vydána už určitě nebude, jedině antikvariát.
 
 
 
 
 

  

První vietnamská válka Ladislav Kudrna
Publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejich řadách od samého počátku až do současné doby. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich jmenného seznamu a zasazení problematiky první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí.  Kniha je vydaná v roce 2012. V roce 2010 vydal ladislav Kudrna podobnou knížku Boojovali a umírali v Indočíně
 
 
 
Bojovali a umírali v Indočíně  Ladislav Kudrna. Kniha vydaná v roce 2010 kterou autor později upravil  pod titulem První Vietnamská válka
Kniha se nevěnuje jen bojovému nasazení našich jedenadvaceti občanů ČSSR, ale i tomu, co mu předcházelo a posléze následovalo. Tedy proč tito mladíci, v mnoha případech nezletilci, utíkali do zahraničí. Proč vstoupili do služeb cizinecké legie, jaký byl průběh války samotné, jaké panovaly podmínky ve vietnamských zajateckých táborech. Nechybí zpracování průběhu repatriace zajatců a přeběhlíků do Československa a vývoj podpory československých orgánů Ho Či Minovu režimu, zacházení s repatrianty po příjezdu do vlasti, jejich propagační využití, respektive potrestání. Kniha obsahuje řadu unikátních fotografií a dosud nepublikovaných dokumentů.
 
Bojovníci Vietkongu  Gordon Rottman Ve stínu ukrytý nepřítel, takový byl Vietkong – zbrojené křídlo Národní fronty osvobození, komunistické strany Vietnamské republiky. Často spolupracoval s jednotkami Severovietnamské armády a po celou válku představoval na bojištích obklopených rýžovými poli významný faktor. Přestože tito vojáci bojovali proti nepříteli, který je převyšoval palebnou silou svých zbraní a dostupnými prostředky, dokázali pro vedení války úspěšně využívat své znalosti místního prostředí a dostupných zdrojů. Gordon Rottman využil vzácných fotografií a ilustrací k tomu, aby vykreslil podmanivý portrét těchto odhodlaných gerilových bojovníků. Podrobně popisuje jejich výcvik, ojedinělou motivaci, rozsáhlou politickou a psychologickou indoktrinaci, i surovou realitu vlastního boje.
 
 
Tábory zvláštních sil ve Vietnamu Gordon Rottman Dokumentárními snímky, plánky a schématy bohatě vybavená knížka, kterou napsal přímý účastník vietnamské války, příslušník amerických jednotek, dává nahlédnout do činnosti armády Spojených států na území Jižního Vietnamu, ovládaného severovietnamským Vietkongem. Úkolem amerických vojáků bylo zorganizovat zde obranu a vybudovat úderné oddíly, s cílem zabránit nepříteli v dalším rozšiřování vlivu.
 
 
 
 
 
Americká pěchota ve Vietnamu Gordon Rottman Publikace z dílny předního světového nakladatelství zaměřeného na vojensko-historickou literaturu Osprey přibližuje těžké a zdlouhavé boje amerických jednotek ve vietnamské džungli v 60. a 70. letech, a to především z pohledu řadového vojáka. Seznamuje čtenáře jak s výcvikem a výzbrojí těchto jednotek, tak i se zkušenostmi z vlastních bojů. Kniha obsahuje velké množství dobových fotografií, detailní ilustrace.
 
 
 
 
 

Krejčovský závod Saigon Nguyen Khai, Nguyen Huy Thiep, Ho Anh Thaie,.. Deset povídek pěti výrazných literárních osobností současné vietnamské prózy. Autoři na sebe upozornili v průběhu 90. let, kdy začala vietnamská literatura i díky slábnoucímu tlaku cenzury nabírat nový dech a každý z nich se vyznačuje osobitým rukopisem a ohlasem: zatímco Nguyen Khai zůstal prozaikem ryze vietnamským, díla Nguyen Huy Thiepa či Ho Anh Thaie se dočkala pozornosti také v zahraničí; vedle nich se o slovo hlásí spisovatelky Nguyen Thi Thu Hue nebo Pham Thi Hoai, žijící v Německu. Prostřednictvím textů máme možnost 
 
 
 
 
 

Ho Či Min William John Duiker
William J. Duiker, světově proslulý odborník na Vietnam, plně využil poznatků a materiálů z teprve nedávno zpřístupněných archivů. Výsledkem je strhující portrét člověka, jenž se z nepatrné vísky dostal mezi klíčové hráče na soudobé světové scéně – Josefa Stalina, Sun Jat-sena, Harryho Trumana, Nikitu Chruščeva, Mao Ce-tunga a Lyndona Johnsona.Kniha zachycuje dětství Ho Či Mina jako syna vynikajícího učence, jenž záměrně zvolil život v chudobě. Ho ČI Min byl velice vzdělán a přestože byl komunista, byl západem respektován a dodnes uctíván.
Bez znalosti Ho Či Minova života je nemožné porozumět modernímu Vietnamu a pochopit kořeny vleklého konfliktu v Indočíně. Na základě studia původních dokumentů v pěti jazycích Duiker dokázal vnést nové světlo do otázky Ho Či Minových primárních pohnutek: Byl to prostě vlastenec usilující o dosažení vietnamské nezávislosti, anebo chameleon, jenž použil nacionalistický ideál jen jako klamnou zástěrku k získání domácí i zahraniční podpory pro světovou proletářskou revoluci?
 
 
MiGy nad severním Vietnamem Roger Boniface
Kniha MiGy nad severním Vietnamem zobrazuje leteckou válku ve Vietnamu v letech 1965 až 1975 na základě informací získaných z dokumentů ve vietnamských archivech a z výpovědí severovietnamských letců. Publikaci doplňují fotografie, mapy a barevné kresby letadel.
 
 
 
 
 
 
 

Tatranka v Hanoji aneb Vietnam, můj paralelní svět  Lenka Kovářová
Netradičně pojatá knížka není klasickým cestopisem seznamujícím s památkami daného místa. Je to spíše „kniha oči i duši otevírající“, tvořená souborem medailonků o Vietnamu a jeho obyvatelích. Jakýsi „pocitopis“ s řadou postřehů a údajů, kterých si klasický bedekr nevšímá a ani nemůže všimnout. Vyjeví se nám zde Vietnam a Vietnamci skuteční – ve světě reálném, ale plném někdy až surreálných zážitků. 
Žila ve Vietnamu dostatečně dlouho, aby se Vietnam stal její „paralelní svět“. Její postřehy jsou totiž neotřelé, zábavné, poetické, s citem pro paradox. To všechno je doplněno jemnou hrou s jazykem, ke kterému má jako česky píšící a v Čechách usedlá Slovenka (sama se považuje hlavně za Tatranku, neboť se narodila v Tatrách) osobitý přístup. Těží z jazykové blízkosti i rozdílnosti obou jazyků a obohacuje je trefnými novotvary
 

Dcery Kambodže Thavry Thon
Tato kniha není o Vietnamu ale o Kambodži, ale každému jí doporučuji 
před cestou přečíst. Země jsou to podobné a je to mimořádná kniha, která popisuje skutečný život,  umožní pochopit Kambodžu, Vietnam 
Je to příběh mladé kambodžské ženy, která na své cestě životem dokázala zpochybnit sociální a kulturní normy, které v její zemi panují dodnes. Díky odvaze a houževnatosti se stala ambasadorkou boje za ženskou rovnoprávnost. Její příběh může inspirovat dívky a ženy ze všech koutů světa. Thavry vyrůstala v jižní Kambodži na malém ostrově obtékaném řekou Bassac. Byla izolována od mnoha výdobytků moderního světa a obklopovaly ji tradiční rituály, názory a zvyky. Zatímco se Kambodža pomalu zotavovala z hrůz občanské války a diktatury Rudých Khmerů, život na venkově se začal vracet k původním hodnotám a odvěkým tradicím. Tato skutečnost znamenala, že se ženy vdávaly velmi mladé, vzápětí se stávaly matkami a pracovaly na rodinných farmách. To vše bez možnosti učinit vlastní rozhodnutí a zvolit si takový nebo jiný život svobodně a nezávisle.
 
Klikař Vũ Trọng Phụng Román, ale umožňuje poznat a hlavně porozumět život ve Vietnamu v době francouzské koloniální správy. Kniha vypráví příběh chudého chlapce, který se serií absurdních náhod dostane až na vrchol vietnamské smetánky. Očima obyčejného chlapce z lidu vnímáme kritiku povrchní a pokrytecké elity. Vnímáme rozdíly mezi prostým vietnamským lidem a "progresivními" intelektuály. Bezesporu jde o poutavou a zábavnou knihu. Překlad Ondřej Słówik.
 
 
 
 
 

Dvě hostiny Ondřej Słówik. Sbírka Dvě hostiny uvádí pod svým poněkud metaforickým názvem výběr povídek předních vietnamských představitelů dvou etap moderní vietnamské realistické literatury. K první generaci Vietnamců, kteří měli možnost ve své zemi dosáhnout vzdělání moderního západního typu, náležel Nguy?n Công Hoan. Nam Cao, druhý z uváděných autorů, patřil naopak k těm, kdo svůj literární věhlas získali ještě na sklonku koloniální éry. V exkurzu do tří dekád moderní vietnamské literatury od chvíle, kdy se vietnamští autoři teprve seznamovali s žánrem povídky západního stylu, přes nejrozvinutější fáze realismu až po období otevřeného odporu proti francouzské nadvládě, se českému čtenáři naskýtá možnost blíže nahlédnout do vietnamské duše skrze moderní pojetí literatury, jež realisticky popisuje každodenní život, přičemž zachovává tradiční chápání morálky a společenské angažovanosti spisovatele. Brilantní převedení povídek do moderní, svižné češtiny bez sebemenšího sklonu k jisté archaičnosti, jakou bychom možná očekávali, činí z knihy příjemné i poučné čtení. Zasvěcený doslov seznamuje s historickým i literárním kontextem próz, ediční poznámka pak stručně nastíní nejdůležitější momenty vietnamské výslovnosti i nelehký úkol překladatele na poli „exotického“ jazyka. Tým editora, překladatelů, jazykových i věcných poradců tak svou péčí připravil čtenářům opravdovou hostinu.
 
Starší dějiny Vietnamu a Čampy Ondřej Srba  Michal Schwarz
Kniha popisuje dějiny dvou původních civilizačních okruhů na území Vietnamu, na severu vietského vyvíjejícího se pod vlivem Číny a na jihu okruhu austronéských hinduizovaných Čamů tvořících seskupení nezávislých lokálních center. Zatímco vývoj vietské státnosti vyvrcholil v 15. stol. vytvořením centralizované říše, nejednotní Čamové museli nadále ustupovat expanzi Vietů. Jsou sledovány hlavní vývojové tendence: přechod od tisícileté čínské nadvlády, kdy byli Vietové přirozenou okrajovou součástí čínského politického okruhu i kosmopolitní synkretickou křižovatkou jihovýchodní Asie, k samostatnosti za dynastií Lý, Trần a Le či mocenské posuny od buddhistické sanghy k vojenským vládcům a neokonfuciánské civilní správě.
 
 
Ďábelská garda Thuy Nguyen, Long Tram  
Třídílný seriál. Francouzská Cizinecká legie naverbovala veterány německé SS z ruin Evropy, aby bojovali v džunglích jihovýchodní Asie. Po krvavé lázni u Dien Bien Phu se poražení Francouzi stáhli do Evropy. Obávaný německý prapor byl rozpuštěn. Avšak ne všichni jeho příslušníci se vrátili domů. Ze tří stovek pečlivě vybraných členů komanda se stala Task Force G - vojáci bez vlasti a zabijáci bez pána. Muži s posláním: totálně zničit komunistický Severní Vietnam. Bojovat bez pravidel, bez kompromisů, bez slitování. 
 
 
 

Tito žoldnéři účastnící se rozhodující bitvy mezi antagonistickými 
silami, teď podporovaní CIA a bojující v utajení, přenesli válku na zápraží Hanoje a zanechali tam smrt jako svou navštívenku… Rádio Hanoj je překřtilo na Komando smrti. Děj prvního dílu začíná na sklonku 2. světové války v Čechách, v Jizerských horách. Skupina ss-manů se snaží probít se na západ. V zajateckých táborech se rozhodnou dát přednost službě ve francouzské cizinecké legii, než dlouhodobému zajetí či trestu smrti. V řadách legie se dostali do války v džunglích severovýchodní Asie. Nikdo nebyl v této mezinárodní armádě zoufalých a zatracených tak poskvrněn krví jako veteráni německých SS. Pravdivý příběh elitních zabijáků je dodnes bestselerem. 
 
 

Po porážce francouzských sil u Dien Bien Phu (1954) legie z Vietnamu odešla. Na scénu přicházejí Američané. Známí „hrdinové“ se vracejí do asijské džungle. 
O jejich činech pojednává druhý díl (Návrat do pekla). Třetí díl sérii završuje. Pro muže z Task Force G to byla válka, která nemohla nikdy skončit.  Ze zajímavý odkaz, Němci ve Vietnamu
 
 
 
 
 
 
 
Sympatizant Viet Thanh Nguyen
Román, který je postaven na reálném životě v době po pádu Saigonu. sleduje osudy dvojitého agenta sloužícího rozvědce socialistického vietnamského státu i tajné službě jihovietnamského režimu, s jejímiž exponenty se po pádu Saigonu vydá do amerického exilu. Kniha citlivě vnímá nejen politické intriky na vysoké úrovni, ale i jejich dopad na lidské osudy, ať už jde o celý národ nebo jednotlivce vtažené bez své vůle do víru událostí. Snaží se zachovávat objektivní pohled bez předpojatosti vůči jedné či druhé straně, tento pohled však ani náhodou není nezúčastněný. Špionážní thriller oceněný Pulitzerovou cenou 2016.
 
 
 
Banánové dítě – Vietnamka v české džungli - Duong Nguyen Jirásková Banánové dítě – zvenku žlutá, uvnitř spíše bílá. Na svůj žluto-bílý svět se snaží dívat s. Politicky nekorektní (sebe)ironie, švejkovský humor, nadsázka, prořízlá huba, která by ve Vietnamu byla okamžitě zalepena izolepou – to vše tvoří moji osobnost a knihu. Ta obsahuje dvacet příběhů ze života. Píše o svých rodičích, o tom, jak mě vychovali. Píše o tom, jak jí vychovali, jak se prodírala životem v české společnosti. Píše také o tom, jak si  v životě nevěděla rady a chtěla to vyřešit útěkem do Francie. Vyhazov z práce, o deprese, sny o Vietnamu, o babičce, zkrátka o všem, co se mi z dnešního pohledu zdá pro můj život důležité. Papírově čistokrevná Vietnamka, ve které se míchá asijská, tak evropská kultura.
 
 
Tvé srdce bdí a bije 1980 Poezie, přeložila Iva Klinderová a Luděk Kubišta, pouze v antikvariátu 
Výbor z moderní vietnamské poezie (Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Tế Hanh, Trần Đăng Khoa)
 
 
 
 
 
 
 
Pohádky rýžových polí - vietnamské pohádky 1975 přeložil Odolen Klindera a Iva Klinderová Zbořilová. To-ngoc Thanh ilustrace  Popuze v antikvariátu
Soubor lidových pohádek o zvířatech, přírodních jevech a nadpřirozených bytostech i o lidech a jejich vztazích. Děti se z nich dovědí o odlišnostech prostředí, o životě a zvycích lidí vzdálené země.
 
 
 
 
 
Dračí král. Vietnamské pohádky. Přeložila Petra Müllerová 2001 Ve vietnamských pohádkách, mýtech a legendách se prolínají postavy z buddhismu, konfuciánství i taoismu. Vietnamci odvozují svůj původ od božských bytostí, jejichž rodiště můžeme najít u mořských králů. Ve vietnamské mytologii i v dějinách země hraje důležitou úlohu drak, který je symbolem panovníka, božské neomezené moci a síly, především však symbolem dobra. Drak se umí proměňovat v lidskou bytost, dokáže létat a žít jak na zemi, tak ve vodě. I když se od devatenáctého století Vietnamci stále intenzivněji seznamovali s evropskou kulturou, a tedy i literaturou, kupodivu místní lidovou slovesnost nijak neovlivnily řady záporných draků, požíračů princezen a ničitelů materiálních statků, tak důvěrně známých z evropských pohádek. V mýtu o dračím králi je vysvětleno, proč ve Vietnamu nežijí pouze Vietnamci, tedy národnost Kinh, ale i 54 národnostní menšiny, jež převážně obývají hornaté části země.
 
Vietnamské pohádky.  Pouze v antikvariátu. Z vietnamských, franc. a angl. předloh podle růz. vyd. vybrali a přeložili, předmluvou a komentářem opatřili Iva Zbořilová a Odolen Klindera ; Ilustrace  Hermína Melicharová
 
 
 
 
 
 
 
Vietnamské pohádky Odolen Klindera, Iva Klinderová-Zbořilová nové vydání 2022
Lehce upravené vydání knihy z roku 1974. Obsahuje 99 kouzelných pohádek, bajek, mytologických příběhů a historických pověstí Vietů a dalších 9 z více než 60 etnických a národnostních menšin obývajících současný Vietnam. České děti řadě věcí těžko porozumí ale o to je to zajímavější pro děti, ale i dospělé, kteří o Vietnamu něco vědí, kteří jsou s Vietnamem alespoň trochu spojení. Je to tajemný svět  mocných duchů, nadpřirozených bytostí a podivných kouzel, kde nebešťané sestupují na zem a pozemšťané vystupují na nebesa, kde se lidé mění v květiny a zvířata a kde zvířata vedou spory s bohy, kde bohatství neváží víc než ctnost a kde dobro dojde odměny a zlo trestu.
 
 
Když není král Nguyen Huy Thiep 2021
(Không có vua, 2011) Výbor povídek Když není král se pokouší představit Nguyen Huy Thiepa jako autora, který dokázal vždy znovu překvapit novým námětem nebo i jeho ztvárněním. Vedle hutných vyprávění z každodenní současnosti tak nechybí syrový exkurz do historie, pseudoreportáž z kuriózního trhu, náhled do křehkého dětského světa, hrst pohádkových příběhů z horské vesnice či anekdotická historka z hanojské čtvrti.
 
 
 
 
Na Zemi jsme na okamžik nádherní Ocean Vuong
„Americký voják ojel vietnamskou farmářku,“ píše americko-vietnamský básník Ocean Vuong. Jeho debutový román nedávno vyšel v češtině a patří k těm nejdůležitějším knihám současnosti.
Na Zemi jsme na okamžik nádherní je román o životech vietnamské menšiny mezi bílými, o chudobě a především o jazyku, díky kterému si dokážeme uvědomit, co všechno máme společné. A právě v tom je jeho největší síla. Přibližuje život vietnamským emigrantů. Problém dětí a vojáků a vietnamských matek
 
 
 
 
 

Až temný květ banánu odkvete  Zdeněk Kropáč. 1973 Reportáže z cesty českých novinářů po Vietnamu. Dnes spíše pohled na Vietnam za doby "Socialistického tábora" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bílej kůň, žlutej drak Lan Pham Thi Autobiograficky laděné dílo devatenáctileté autorky narozené v Čechách. Příběh, zasazený do města Písku a vyprávěný mladou dívkou, zahrnuje vedle popisů všednodenního života vietnamské komunity řadu sociálněkritických motivů – ostatně, celý text otevírá dramatická noční scéna konfrontace se skupinkou skinheadů. Čteme o rasismu a jeho propojení s místní elitou, jeden z nácků dokonce dělá řidiče starostovi města, dozvídáme se o vypálení vietnamského obchodu, o korupci a ponižování ze strany městských úředníků. Jsou tu i optimističtější momenty – rodině se nakonec podaří otevřít vysněnou restauraci Dračí zátoka a dívka se alespoň na chvíli sblíží s českým malířem.

 

Sloupové dýmu  Denis Johnson. Román o válce ve Vietnamu 35 let po jejím konci. Už sám objem díla napovídá o ambicích autora definitivně se vyrovnat s válečnou dobou svého mládí. Na osudech mnoha postav, avšak zejména mladého agenta Skipa Sandse, jenž ve stopách svého obdivovaného strýce, hrdiny 2. světové války a mocného plukovníka CIA, nastupuje k výzvědné službě, se promítají válečné události a místa, ovšem způsobem, v němž se odráží autorův básnický talent a ambice. Sandsova postava a oddělení psychologických operací CIA povětšinou provází čtenáře zákrutami mystifikací, válečných hrůz i hypnotizujících epizod po rozsáhlé scéně románu.

 
 
 
 
 
Nad rudou řekou Miro Rozehnal. V knize poutavě zachycuje v řadě tematicky uzavřených kapitol své zážitky, dojmy a poznatky, především lékařského rázu, ale všímá si i jiných složek života vietnamského lidu a jeho země, podniká zajímavé exkurze do jejich historie, literatury a umění...
 
 
 
 
 
 
 
Vietnamské umění Josef Hejzlar 1974 Soubor fotografií vietnamského umění od nejstarších dob až do 19. století, volně doprovázený textem s kulturně-historickým přehledem a rozborem uměleckých děl.
 
 
 
 
 
 
 
Umírali jsme v bambusu William Eastlake, autor bestseleru Hájili jsme hrad, napsal svůj další válečný román krátce po svém návratu z Vietnamu. Hrdinou příběhu je kapitán Clancy, jenž smrtelně zraněn umírá kdesi v džungli. Vedle jeho konečných úvah o válce se zde odvíjejí osudy těch, co po něm pátrají, včetně kapitána Knightbridge a zdravotní sestry Jane, kteří ve svém vrtulníku souloží ve výšce 10 000 stop, aby tak vytvořili válečný rekord. Pod nimi v džungli bloudí dva mladí hippies a pokoušejí se válku ukončit pomocí květin a kytary… Eastlake vidí válku jako absurdní šílenství, které nelze postihnout běžnými realistickými prostředky. Sahá tedy po zbraních, jako je černý humor, hyperbola, groteskní dialogy či impresionistický popis, aby nakonec ve svém souhrnu přinesl obraz až mrazivě skutečný. Román je považován za jednu z nejlepších knih o vietnamské válce a ceněn stejně vysoko jako slavná Hellerova Hlava XXII.
 
 
Vietnam země rýže a hor. Viktor Koudelka se po Číně, Thajsku a Malajsii opět vrátil do jihovýchodní Asie, aby poznal tentokrát domovinu českých trhovců. Kniha je výsledkem dvouměsíční cesty spíše po turistických místech. Bohužel, autorův styl nutí čtenáře soustředit se spíše než na obsah na občas až neuvěřitelnou stylistiku. Kniha si klade spíše za cíl využít schopností pisatele, než se soustředit na Vietnam samotný. Je to zajímavá inspirace pro cestovatele jak psát vlasntí knihu svých zážitků z cesty než kniha pro studium před cestou.  Kniha je zajímavá slovními obraty, které někdy ale zcela postrádají smysl.
 
 
 
 
Hory zpívají. Phan Que Mai Nguyen  2023
Kniha popisující skutečný život ve Vietnamu. Ne suché dějiny. 
Příběh několika generací rodiny Tranovy mapujícím téměř celé jedno století vietnamských dějin – od francouzské koloniální nadvlády přes nástup osvobozeneckého levicového hnutí Viet Minh, rozdělení země na severní a jižní část, válku ve Vietnamu až po současnost. Pohnuté dějiny země sledujeme očima houževnaté Dieu Lan a její vnučky Huong.
Dieu Lan, narozená v roce 1920, přichází v životě téměř o vše, co měla – o otce, manžela, bratra i nejstaršího syna. Během pozemkové reformy je její rodině zabaven veškerý majetek a ona musí s šesti dětmi uprchnout z rodinné farmy, aby si zachránila holý život. Turbulentní historické změny i nedostatek ale snáší s hrdostí a laskavostí. V 70. letech v Hanoji obchoduje na černém trhu, aby zajistila důstojnější životní podmínky svým blízkým i celé komunitě. Její vnučka Huong začíná dospívat právě ve chvíli, kdy se její příbuzní vydávají bojovat do konfliktu, který rozdělí celou její milovanou zemi i rodinu. Válka ve Vietnamu totiž nebyla pouze mezinárodním ideologickým střetem, ale i občanskou válkou mezi příbuznými.
 
 
Kompletní přehled (zdroj SEA-I)
 
Překlady vietnamské literatury (do českého i slovenského jazyka)
Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi. Přel. K. Jiroudková, Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1967
Dang Tran Con: Nářky ženy, jejíž muž odešel do války. Protis, Brno 2009
Dračí král - Vietnamské pohádky. Přel. P. Müllerová, Dauphin v edici Ethnos, Praha - Podlesí 2001
Ho Či Min: Deník z vězení. Přel. I. Vasiljev + V. Korčák, Odeon, Praha 1985
Ho Či Min: Deník z vězení. Přel. Duong Tat Tu, J. Noha a K. Sýs. Vydala Zdenka Brožová, Periskop 2011
Ho Či Min: Odměřování vody. Přel. A. Kolek, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1973
Ho Chi Minh, Song Hong, To Huu: Ranený bambus neumiera. Přel. J. Múčka, Tatran, Bratislava 1973
Ho Xuan Huong: Jarná vôňa. Přel. Eva Antošenko Múčková, vyd. Petrus ve spolupráci se spol. Mai Linh, Bratislava 2010
Ho Xuan Huong: O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa. Přel. P. Komers. DharmaGaia, 2007
Krejčovský závod Saigon. Edit. P. Komers, P. Gutenberg, Praha 2008
Maniok je hořký – vietnamská lidová poesie. Přel. J. Noha + E. Hrych, SNKLU, Praha, 1964
Môj železný kôň – vietnamské poviedky. Přel. Vl. Lehotský, Smena, Bratislava 1967
Nguyen Binh: Tisíc oken. Přel. P. Komers, Mladá fronta v edici Květy poezie, Praha 2001
Nguyen Dinh Thi: Rozbité břehy. Přel. I. Klinderová, Svoboda, Praha 1989
Nguyen Du: Kieu – národní vietnamský epos. Přel. G. Francl, Lidová demokracie, Praha 1958
Nguyễn Gia Thiều (Ôn Như Hầu): Nářky ženy z harému. Přel. A. Kolek, vydal Milan Hodek 2012
Nguyen Hong: Zlodejka. Přel. J. Múčka, Tatran, Bratislava 1973
PLAV – Měsíčník pro světovou literaturu. Việt Nam, 4/2013
Pohádky rýžových polí. Přel. I. Klinderová + O. Klindera, Albatros, Praha 1975
Poklad člověka – vietnamské pohádky. Přel. Z. K. Slabý + A. Novotná, Klub Albatros, Praha 1973
Sedem želaní – vietnamské ľudové rozprávky. Přel. J. Múčka, Mladé letá, Bratislava 1985
To Hoai: Cvrčkovy dobrodružné toulky. Přel. I. Vasiljev, Fornica Graphics, Sokolov 2013
To Hoai: Západný kraj. Přel. J. Múčka, Tatran, Bratislava 1981
Thich Nhat Hanh: Cesta k plnému vědomí. Pragma, Praha 1999
Thich Nhat Hanh: Dopis z lásky. Láskyplný vzkaz Matce Zemi od jejích dětí. Metafora, Praha 2014
Thich Nhat Hanh: Každý dech znamená pokoj. Knižní klub, Praha 2014
Thich Nhat Hanh: Mír v nás. CAD Press, Praha 2012
Thich Nhat Hanh: Nic nekončí, nic neumírá. Metafora, Praha 2014
Thich Nhat Hanh: Práca. Eastone Books, 2013
Thich Nhat Hanh: Pravá láska. Ako prebudiť svoje srdce. Slovart, Bratislava 2014
Thich Nhat Hanh: Strach. Základní průvodce, jak přežít bouři. Knižní klub, Praha 2015
Thich Nhat Hanh: Tu a teraz. Objavovanie mágie prítomnej chvíle. Slovart, Bratislava 2013
Tvé srdce bdí a bije – výbor z vietnamské moderní poezie. Přel. I. Klinderová-Zbořilová + L. Kubišta, Odeon, Praha 1980
Vietnamské pohádky. Přel. I. Zbořilová + O. Klindera, Odeon, Praha 1974
Vietnamské povídky. Přel. I. Klinderová, Čs. spisovatel, Praha 1972
Za tebe prožiji dny... – pásmo vietnamské poezie. Přel. I. Vasiljev + V. Korčák, Dilia, Praha 1977
 
Odborná i populární literatura o Vietnamu
Afonin, S.; Kobelev, E.: Soudruh Ho Či Min. Svoboda, Praha 1985
Anderson, P.: Když bodá škorpion. Naše vojsko, Praha 2004
Bishop, Ch.: Vietnamský válečný deník. Naše vojsko, Praha 2005
Boniface, R.: MIGy nad severním Vietnamem. Naše vojsko, Praha 2010
Brennan, M.:  Lovci lebek. REVI, Ostrava 1998
Broughton, J.: Nad hřebeny Fanxipang. Úloha letounů Thunderchiel F-105 v letecké válce ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2008
Broughton, J. M.: THUD! Svět křídel, Cheb 1995
Burchett, W.: Na sever od sedmnácté rovnoběžky. SNPL, Praha 1956
Csapó, G.: V zemi zlaté želvy – cestopis z Vietnamu. Nakladatelství politické literatury, Praha 1964
Černý, B.: Příběhy z přístavů, moří a oceánů. Akcent, Praha 2009
Čierny, J.: Ho Či Min. Pravda, Bratislava 1985
Čierny, J.: Rudá řeka. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960
Davies, P.: F–4 Phantom II vs MiG–17/19. Válka ve Vietnamu 1965–73. Grada, Praha 2010
Davies, P.: F–4 Phantom II vs MiG–21. Válka ve Vietnamu. Grada, Praha 2009
Dodd, J. a kol.: Vietnam - turistický průvodce. Přel. Jan Sládek a Pavlína Sládková.  Nakladatelství Jota, řada Rough guides. 2008
Duiker, J. W.: Ho Či Min. Jiří Buchal & BB art, Praha 2003
Eastlake, W.: Umírali jsme v bambusu. Jota, Praha 2001
Ethell, J. + Price, A.: Jeden den dlouhé války. REVI, Ostrava 1999
Eyck van, Manuel F.: Pěšákem ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2010
Fahrová-Beckerová, G.: Umění východní Asie. Nakl. Slovart, Praha 2009
Fiedler, A.: Divoké banány.  Mladá fronta, Praha 1963
Frey, M.: Dějiny vietnamské války - Tragédie v Asii a konec amerického snu. Paseka, Praha 2003
Gargan, E. A.: Tajemství řeky. Přel. D. Dvořáková, Jiří Buchal & BB art, Praha 2003
Górnicki, W.: Bambusové poselství. Panorama, Praha 1983
Halle, Günther: Cizinecká legie: Reportáž podle zážitků a dokumentů navrátilců z Vietnamu. Naše vojsko, Praha 1954
Hejzlar, J.: Vietnamské umění. Artia, Praha 1974
Helms, E. M.: Hrdí bastardi - Cesta mariňáka od ostrova Parris přes hrůzy války ve Vietnamu. Naše vojsko, Praha 2009
Heroldová, H.: Jitřenka pluje na východ: Deník českého námořníka Václava Stejskala z cesty korvety S.M.S.AURORA do Malajsie, Indonesie, Číny a Japonska z let 1886-1888. Mare Czech a Národní muzeum, Praha 2007
Hlavatá, L.; Ičo, J.; Karlová P.; Strašáková M.: Dějiny Vietnamu. Lidové noviny, Praha, 2008
Hlavatá, L.; Ičo, J.; Strašáková, M.: Slovník vietnamské literatury. Libri, Praha 2011
Hochová, D.: Mot hai ba. Herrmann a synové, Praha, 2007
Hora, K.: Moje matka cizinecká legie. Elka Press, Praha 1993
Ičo, J.: Náboženství Vietnamu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Janka, O.: Černá je řeka legionářů. X-Egem, Praha 1995
Kamas, D.: Válka ve Vietnamu. Votobia, Olomouc 1997
Klinderová, I.: Vietnam (Vietnamská socialistická republika). Svoboda, Praha 1987
Klinderová, I.: Vietnam 1945-1956. Orientální ústav ČSAV, Praha 1981
Koláček, J.: Magister Nhiem. Refugium Velehrad-Roma, Velehrad 1998
Kocourek, J.: Vietnamská kuchyně. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Komers, P.: Vietnamci v zahraničí – fenomén nejen český, Bulletin Klubu Hanoi, Praha, 2007, s. 23-37
Koudelka, V.: Vietnam - země rýže a hor. Akcent, Praha 2004
Kropáč, Z.: Až temný květ banánu odkvete. Vyšehrad, Praha 1973
Kropáč, Z.: Džunky a lotosy. Panorama, Praha 1982
Kudrna, L.: Bojovali a umírali v Indočíně. NAŠE VOJSKO, Praha 2010
Kudrna, L.: První vietnamská válka. Academia, Praha 2012
Lane, M.: Rozhovory s Američany. Naše Vojsko, Praha 1971
Lanning Lee, M.: Odstřelovači ve Vietnamu. DEUS, Praha 2003
Luu Uyen: Pravá vietnamská kuchyně. Slovart, Praha 2014
Mlejnek, O.: Dálná plavba volá. Galén, Praha 2006
Mrázek, R.: Ho Či Min. Horizont, Praha 1983
Mrázek, R.: Jihovýchodní Asie ve světové politice 1900 - 1975. Svoboda, Praha 1980
Müllerová, P.: Dějiny státního zřízení a pramenů práva ve Vietnamu od prvopočátku do roku 1945. Ve: Balík, S. + P. Müllerová: Kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Západočeská univerzita Plzeň, Právnická fakulta, Plzeň 1995
Müllerová, P.: Obrázky ze země dračího krále (Pictures From the Land of the Dagon King) – katalog k výstavě, Národní muzeum, Praha 2000
Müllerová, P.: Legendy starého Tonkinu. Triton, Prfaha, 2005
Müllerová, P.: Vietnam. Libri v edici Stručně dějiny států, Praha 2004
Němec, P.: Západní Čína a Vietnam: Nové šance, nové výzvy. Oeconomica, Praha 2012
Nguyen Duy Khien + M. Carr: Podnikáme ve Vietnamu (praktické rady a informace). Vietnamská obchodní a průmyslová komora, Společnost obchod & služby, Praha 1996
Nguyen Khac Vien: Dejiny Vietnamu. Pravda, Bratislava 1978
Novotný, J.: Úředně zapomenutá válka. Dějiny válek. Historie Francouzské přítomnosti v Indočíně. Fontána, Praha 2003
Palmer, D. R.: Volání polnice. Jota, Brno 1996
Pechová, E.: Vietnamský lunární nový rok. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Picka, J.: Vietnam – země pod obratníkem Raka (Příroda a lidé). Poznání, Olomouc 2008
Rottman, G. Americká pěchota ve Vietnamu 1965-1973. CPRESS, Praha 2007
Rottman, G. Bojovníci Vietcongu. CPRESS, Praha 2008
Rottman, G. L.: Tábory zvláštních sil ve Vietnamu 1961–1970. Grada, Praha 2009
Roy, Jules: Bitva u Dien Bien Phu. Naše vojsko, Praha 1967
Rozehnal, M.: Nad Rudou řekou. Orbis, Praha 1962
Skvorcov, V. N.: Cesta do Saigonu. Naše Vojsko, Praha 1979
Strašáková, M.: Historie vietnamské keramiky. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Studík, P.; Teplík, T.: Vietnam - země rozmachu, země příležitostí. 999 Pelhřimov, Praha 2006
Sullivan, J.; Vietnam – velký průvodce. Computer Press 2010
Syruček, M.: Henry Kissinger. Bůh či ďábel diplomacie. Epocha, Praha 2004
Syruček, M.: Rozpůlený banán. Mladá fronta, Praha 1973
Syruček, M.: Slzavé údolí Francie. Dien Bien Phu – bitva, která rozhodla válku. Epocha, Praha 2013
Syruček, M.: V zajetí džungle. Nejdelší válka 20. století. Epocha, Praha 2007
Šerý, V.; Votrubec, C.: Lékařskogeografické problémy Vietnamu. Academia, Praha 1988
Šita, F. a kol.: Vietnam, země, lidé a umění. Výstavnictví, Praha 1981
Šita, F. a kol.: Vietnam, země, lidé a umění. Výstavnictví, Praha 1981
Šita, F. a kol.: Vietnamská válka. Naše vojsko, 1983
Šita, F.: Pagoda na vonící řece. Kruh, Hradec Králové 1987
Tarantová, L.: Apokalypsa a znovuzrození (v zemi vzlétajícího draka a pod pahorkem paní Penh). Melantrich, Praha 1984
Tomášek, M.: Přehled dějin vietnamského práva. Scripta Iuridica 4. Právnická fakulta Karlovy univerzity, 2008
Ulč, O.: Z Hongkongu na ostrov, který nebyl. Šulc-Švarc, Praha 2011
Valíček, P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu (a-i) 1. díl. Start, Benešov 2009
Valíček, P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu (j-z) 2. díl. Start, Benešov 2009
Valíček, P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu 3. díl. Start, Benešov 2014
Vasiljev, I.: Za dědictvím starých Vietů. Etnologický ústav AVČR, Praha 1999
Vasiljev, I.: Vietnamština - jazyk na protipólu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Velvyslanectví VSR: Vietnam: potenciály a příležitosti spolupráce. Nadatur, Praha 2006
Vo Nguyen Giap: Národně osvobozenecká válka ve Vietnamu. Naše Vojsko, Praha 1971
Vo Nguyen Giap: Nezapomenutelné dny. Pressfoto, Praha 1973
Vohradníková, K.: Řemeslo a umění laku ve Vietnamu. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Vohradníková, K.: Vietnamské divadlo. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Welsh, S.: Úplná historie vietnamské války. Cesty, Praha 1995
Kolektiv autorů: Vietnam (Ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii). Svojtka a Vašut, Praha 1996
Kolektiv autorů: Vietnam. Lonely Planet, Svojtka & Co. 2006
Kolektiv autorů: Vietnam. Lonely Planet, Svojtka & Co. 2010
Kolektiv autorů: Vietnam. Lonely Planet, Svojtka & Co. 2014
Kolektiv autorů: Vietnam - plakáty propagandy (Vietnam - propaganda posters, Vietnam - manifesti di propaganda). Nadační fond Eleutheria ve spolupráci s Národní galerií v Praze, 2010
 
Beletrie se vztahem k Vietnamu
Durasová, Marguerite: Milenec. Odeon, Praha 1986, 1989
Cempírek, J. (Pham Thi Lan): Bílej kůň, žlutej drak. Knižní klub, Praha 2009
Greene, G.: Tichý Američan. Mladá fronta, Praha 1957
Grey, A.: Saigon. Jiří Buchal & BB art, Praha 2001
Ježková, A.: Dračí polévka. Albatros, Praha 2011
Kim Thuy: Ru – příběh vietnamské utečenky. Emitos, Brno 2010
Nesvadba, J.: Dialog s doktorem Dongem. Čs. spisovatel, Praha 1965
Nguyen, K. V kolonii. Jiří Buchal & BB art, Praha 2005
 
Výzkumy a literatura o vietnamské komunitě v ČR
A. Výzkumná šetření a odborné studie před rokem 1989
Heroldová, I.; Matějová, J. Vietnamští pracující v českých zemích. Východiska, koncepce, metoda, cíl. Český lid, 1987, roč. 74, č. 4, s.197 - 202.
Hošková, M. Vietnamská svatba. In: Zahraniční pracující: Materiál k problematice etnických skupin na území ČSSR. Sv. 8. Praha: ÚEF ČSAV, 1988, s. 25 - 30.
Matějová, V. Podmínky pobytu vietnamských pracujících. In: Zahraniční pracující: materiál k problematice etnických skupin na území ČSSR. Sv. 8. Praha: ÚEF ČSAV, 1988, s. 1 - 10.
Ngo Van Le. Vietnamští pracující v Československu. In: Zpravodaj KSVI. Praha: ÚEF ČSAV, 1989, s. 19 - 138.
Nosková, H.: Vietnamci - zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1988. s. 31 - 43.
Nosková, H.: Vietnamci - zahraniční pracující jako jedna ze skupin obyvatel v novoosídlenecké obci na Sokolovsku. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1988. s. 31 - 43.
Secká, M.: Vietnamští pracující ve Středočeské Frutě. Český lid 74, 1987. s. 203 – 2.
Vasiljev, I.: Vietnamští pracující ve vědomí naší společnosti. In: Etnické procesy IV, Praha, ÚEF ČSAV 1986, str. 153 - 164.
Vasiljev, I.: K problému adaptace vietnamských pracujících v naší společnosti - normy zdvořilého chování, Zpravodaj KSVIEF (1988), 9: str. 50 - 71.
Vasiljevová, Z.: Působení vietnamských pracujících v Československu v celkovém kontextu vzájemných hospodářských vztahů a stavu ekonomiky VSR. IN: Československo-vietnamský ekonomický seminář - Sborník materiálů. Praha, Ekonomický ústav ČSAV - Čs. společnost ekonomická, sekce světové ekonomiky 1990, str. 50 - 59.
Vlček, A.: Zpráva o dosavadním průběhu šetření mezi vietnamskými pracujícími v závodě Spolana v Neratovicích. Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, svazek 8., Zahraniční pracující. ÚSEF ČSAV, Praha 1988. s. 44 - 49.
Veškeré uvedené studie jsou k dispozici v knihovně Etnologického ústavu AVČR v Praze.
B. Výzkumná šetření a odborné studie po roce 1989
Barešová, Ivona (ed.): Současná problematika východoasijských menšin v České republice. (sborník textů). Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Olomouc 2010
Brouček, S.: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR, I. část. In: Integrace cizinců na území České republiky (Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001) AV ČR, Praha 2003, s. 7–184.
Brouček, S.: Český pohled na Vietnamce. Etnologický ústav AV ČR, Praha 2003
Brouček, S.: Rozpory v aktuální adaptaci vietnamského etnika v českých zemích. In.: Hofman, J. + J. Ježek + M. Lukáš: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 (15. – 16. října) v Karlových Varech. (Dálný východ a Česká republika). ZČU, Plzeň 2003, s. 199–208.
Coufalová: Zjišťování specifických potřeb cizineckých komunit na území města Plzně. DCHP, Plzeň 2000
Čada a kol.: Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trhu práce v ČR. GAC, s.r.o. Praha 2007
Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 2008
Drbohlav, D. + P. Ezzedine: Integrace cizinců v ČR (výzkumná zpráva pro MPSV). IOM, Praha 2004
Drbohlav, D. + J. Černík + D. Dzurová: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries. IOM, Praha 2004
Ezzedine, P., Kocourek, J., Loentiyeva, Y. : Participation in the Czech Labour Market: View of Vietnamese and Ukrainian Migrants (závěrečná zpráva z výzkumu). ["Účast vietnamských a ukrajinských migrantů na trhu práce v ČR".] Praha: IOM 2007.
Freidingerová, T.: Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. SLON, Praha 2014
Horáková, M.: Cizinci na trhu práce v letech 1994-2004. MPSV, Praha 2004
Karhanová, K. + P. Kaderka: Obraz cizinců v médiích I. Ústav pro jazyk český - Akademie věd České republiky, Praha 2003
Kocourek, J.: Analýza řešení každodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v ČR. In: Interní zpráva o realizaci pilotního výzkumného šetření. Klub Hanoi, Praha 2009 (Online ke stažení zde)
Kocourek, J.: Podmíněnosti současné migrace Vietnamců do Česka. In: Drbohlav, D. (ed.): Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). Praha, Karolinum 2008
Kocourek, J.: Stručné představení vietnamsko-české komunikace. In: Interkulturní komunikace ve škole. FFUK, Praha 2010, str. 61 – 73.
Kocourek, J. : Stručný historický přehled o česko-vietnamských vztazích a působení Vietnamců v ČR. In: Vzdělávání k toleranci v multikulturním prostředí střední Evropy. Praha: Tisk B-print 2006. (Člověk a jeho práva, svazek 21). s. 91 – 99.
Kocourek, J.:  S Vietnamci o české knihovně. In: Čtenář [Reader] 7/8,2006, roč. 58. Praha: Academia 2006, s. 233 - 236.
Kocourek, J.: Vietnamci v ČR. IN: Sociologické studie, 6, 10, SOÚ AV ČR, v.v.i.: Praha 2007, s. 46 – 62.
Krebs, M.: Analýza procestu agenturního zaměstnávání Vietnamců a Vietnamek v ČR. La Strada. Praha, 2009 (Online ke stažení zde).
Krebs, M. + Pechová, E. Vietnamští dělníci a dělnice v českých továrnách.  La Strada. Praha, 2008 (Online ke stažení zde).
Martínková, Š. Vietnamské etnikum, jeho sociabilita a sociální sítě v prostředí Prahy. Etnologický ústav. Praha, 2007
Martínková, Š. Sociabilita vietnamského etnika v Praze. In. Uherek, Z.; Korecká, Z.; Pojarová, T. (ed.): Cizinecké komunity z antropologické perspektivy. Etnologický ústav. Praha, 2008
Martínková, Š.: Vietnamská komunita v Praze. Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2010
Nožina, M. + Kraus, F.: Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze. KLP, Praha 2011
Nožina, M. + Kraus, F.: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2009
Nožina M. + Kučera K.: Operace X. Počátky heroinového boomu. In: Bulletin Národní protidrogové centrály, 3/2011, s. 50 – 55.
Pechová, E. Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťování. La Strada. Praha, 2007 (Online ke stažení zde).
Šišková, T. a kol.: Menšiny a migranti v České republice - My a oni v multikulturní společnosti 21. století. Portál, Praha 2001
 
Učebnice, metodické příručky, slovníky, konverzace
Čermáková, J. + Rabiňáková, D. + Stohrová, H. + Šišková, T.: Ty + já = kamarádi (hry, básničky, pohádky a teorie podporující multikulturní výchovu). ISV, Praha, 2000
Česko-vietnamský slovník pro interkulturní práci - Từ điển giao văn hóa Séc Việt. Inbáze, Praha 2014 (Online ke stažení zde)
Gabaľ, P., Gabaľová, D., Grygar, J., Kocourek, J., Mrázová, L., Skácelová, J.: ASI-MILOVANÍ? H&H, Praha 2005
Hlavatá, L. + Slavická, N. T. B.: Praktická vietnamština – Tieng Viet thuc hanh. Fortuna, Praha 2003
Holá, L. + Bořilová, P.: Česká gramatika v kostce – vietnamská verze. Akropolis, Praha 2010
Interkulturní vzdělávání (příručka nejen pro středoškolské pedagogy). Varianty, Člověk v tísni, Praha 2002
Kocourek, J.: Hledání interkulturní výchovy s vietnamskými dětmi na českých školách. In: Kapitoly z multikulturní tolerance III  Praha: SVLP EIS UK 2006. s. 78 - 95., In: Individuální přístup k pomoci jiným, začlenění minorit 4. díl. 2007. s. 13 - 38.
Kocourek, J.: Interkulturní kompetence v praxi. Caritas, Olomouc 2014
Kocourek, J.: Jazyková specializace vietnamština. In: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha 2014. 237 - 246 s.
Kocourek, J.: Poznáváme svět dětí z Vietnamu. Foto & Tisk Znamenaný, Plzeň 2002
Kolektiv autorů 2007: Přístup imigrantek a imigrantů ke vzdělávání a na trhu práce v ČR. GAC, s.r.o., Praha 2007
Kocourek, J.: Stručné představení vietnamsko-české komunikace. In: Interkulturní komunikace ve škole. FFUK, Praha 2010
Kocourek, J.: Střípky z Vietnamu v Česku I. Raabe, Praha 2008
Kocourek, J. 2009: Střípky z Vietnamu v Česku II. Raabe, Praha 2009
Kocourek, J.: Teoretická východiska a interdisciplinarita interkulturní práce. In: Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, Praha 2014, 48-64 s.
Kocourek, J.: Vietnamci v České republice. Ve: Šišková, T. (ed.): Menšiny a migranti v České republice (My a oni v multikulturní společnosti 21. století). Portál, Praha 2001
Kocourek, J.: Vzdělávání o interkulturním setkávání. Dostupné na www.inkluzivní.skola.cz, 2010. (Online ke stažení zde)
Kocourek, J., Pechová, E. (ed.): S vietnamskými dětmi na českých školách. Praha: H&H + Klub Hanoi 2006 (Online ke stažení zde).
Kocourek, J., Říhová, M., Šimeček, P.: Materiály o interkulturní problematice pro česko–vietnamské interkulturní asistenty. Klub Hanoi, Praha 2014 (Online ke stažení zde).
Lingea konverzace – česko-vietnamská. Lingea, Brno 2010
Martínková, Š.+Pechová, E.: Vietnamská menšina v ČR: Náboženství, kultura, soužití. In: Fujda, M.; Klocová, E. a Kundt, R. (eds.). Identity v konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Masarykova univerzita, Brno 2011 (Online ukázka ke stažení zde).
Moree, D.: Czechkid, metodické náměty pro pedagogy. British Council.
Müllerová, P.: Viet Nam - nhung dieu bo ich va li thu (Zajímavosti Vietnamu), Karolinum, Praha 1997
Müllerová, P.: Vietnamci v České republice. In: Šišková, T. (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál, Praha 1998
Müllerová, P.: Vietnamské etnikum v České republice. i: Šišková, T. (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu (2. upravené vydání). Portál, Praha 2008. str. 134 – 146.
My a ti druzí (příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole), doplňované vydání. Multikulturní centrum, Praha 2004
Nguyen Phan Canh: Základy vietnamštiny. Státní pedagogické nakladatelství + FF UK, Praha 1984
Nguyen Quyet Tien: Hướng dẫn học tiếng Séc I.-II. Čeština – základní kurz pro Vietnamce. Praha
Nguyen Tung: Tieng Sec co so cho nguoi Viet Nam (Čeština – základní kurz pro Vietnamce). Občanské sdružení Klub Bambus, Praha 2003
Překladový slovníček základních pojmů učiva ZŠ (chemie, přírodověda a přírodopis, český jazyk a literatura, fyzika, matematika, humanitní vědy). SPN, Praha 2002
Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ - Hay tim hieu con nguoi va cuoc song tren dat nuoc ma ta dang song. Fortuna, Praha 2002
Rufertová, H. za kolektiv: Co už umím (náměty pro přípravné třídy – vícejazyčná publikace). Fortuna, Praha 2001
Slavická, N. T. B.: Praktická fonetika vietnamštiny. Praha, Karolinum 2008
Slavická, N.T. B.: Vietnamská čítanka I. – Tap doc tieng Viet I. Karolinum, Praha 1997
Tóthová, V. a kol.: Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Triton, Pardubice 2010
Vasiljev, I., Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt - Velký učební česko-vietnamský slovník I (A-G). Fornica Graphics, Sokolov 2013
Vasiljev, I., Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt - Velký učební česko-vietnamský slovník II (H-Koník). Fornica Graphics, Sokolov 2014
 
 

Existuje spousta průvodců, ze kterých bych doporučil Lonely Planet. Ale spoustu info najdete na internetu včetně tohoto webu. 

 

Z knih zabývající se vietnamskou komunitou vybírám Vietnamci v Česku a ve světě Fredingerová, S vietnamskými dětmi na českých školách Černík Kocourek Pechová.

Vietnamské kuchařky zde

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty