HaLong jaký turisté neznají, uhlí ve Vietnamu

Uhlí ve Vietnamu – negativa velkého hospodářského růstu Vietnamu.
 
Víte, že HaLong  (provincie Quang Ninh) je největši ložisko uhlí ve Vietnamu? 
Je něco jako mostecká hnědouhelná pánev ? Všude v okolí jsou obrovské díry povrchových dolů.
 
Návštěvníci odplouvají na lodích do překrásné oblasti skal z městečka HaLong a netuší, že pár metrů za nimi se rozprostírá nejšpinavější část Vietnamu.
 
 
 
Zatímco Evropa nyní prochází velkými změnami v souvislosti s přechodem na energie co možná nejméně zatěžující životní prostředí, Vietnam a okolní země procházejí zcela opačnou fází.
 
Obrovský hospodářský růst, který Asii provází, výrazně zvýšil poptávku po energiích. A Vietnam se dlouhodobě potýká s jejím nedostatkem. 
 
Většina elektrické energie ve Vietnamu byla dosud z vodních zdrojů. Ale současný hospodářský růst zvyšuje nároky na energie přibližně o 8% ročně, což je „strašné číslo“. A tak se staví tepelné elektrárny na uhlí, za posledních 10 let se spotřeba uhlí ve Vietnamu zpětinásobila. 
 
Původní plány výstavby jaderných elektráren skončily v roce 2016, kdy byl jaderný program z důvodu bezpečnosti a obrovských investic s velmi dlouhou návratností zcela zastaven. Přestože Vietnam již v roce 2010 podepsal dohodu s Ruskem na výstavbu 14 reaktorů a následně další s Japonskem a Jižní Koreou.
 
Obnovitelné zdroje energie mimo výše uvedených vodních elektráren se sice ve Vietnamu již také jsou (solární a větrné), ale výsledná energie je pro Vietnam drahá a v žádném případně nemůže pokrýt tak obrovské nároky na nárůst požadavků.
Ve Vietnamu jsou také naleziště ropy a plynu. Jsou ale omezené, a tak zatímco do roku 2018 Vietnam ropu a plyn vyvážel, nyní nestačí ani vlastní spotřebě a začal jí naopak dovážet. Navíc zdroje ropy jsou každoročně slabší. 
 
Zbývají tedy uhelné elektrárny, které dnes pokrývají ca 40% výroby elektrické energie. Těchto je již ve Vietnamu dvacet s celkovým výkonem přes 13 000 megawattů (MW).
 
Ve Vietnamu se v současné době těží asi 45 mil tun uhlí ročně, což se rovná přibližně produkci České republiky. To ale pro zemi s desetkrát větším počtem obyvatel než ČR nemůže stačit a tak se ještě menší část uhlí dováží. Ale je předpoklad, že tento dovoz brzy převýší domácí těžbu. 
 
Dovozu napomáhá obrovský propad cen uhlí na světových trzích v důsledku snižující se poptávky ve vyspělých zemích.  Hlavní exportéři uhlí v okolí jako Rusko, Austrálie a Indonésie původní dovozce, především Japonsko a Taiwan, nyní nahrazují Čínou a Vietnamem. 
 
Vietnam si však uvědomuje, že toto nemůže být konečné řešení, uvědomuje si i zvyšující tlak na ekologii. Dnes staví čtyři plynové elektrárny, dále solární elektrárny v deltě Mekongu a zvlášť na severu se staví další a další přehrady pro vodní elektrárny. 
Vedle vodních elektráren, které zvlášť na severu jsou významným zdrojem elektrické energie, jsou ale solární a plynové stále spíše symbolické. 
 
Uhelné doly 
Na celém území Vietnamu je okolo třiceti hlubinných a dvaceti povrchových uhelných dolů, z toho většina na severu. 
Základem těžby ale je ale uhelná pánev v provincii Quang Ninh s největšími doly právě v oblasti HaLong. 
Většina návštěvníků v této oblasti netuší, že se nachází těsně vedle obrovských dolů. 
 
Primitivní těžba
V této oblasti se uhlí těžilo již za doby Francouzské Indočíny. Těžba byla dlouhá léta velmi primitivní, ruční, ale později se začaly používat parní bagry.  Tato jednoduchá těžba, i když dnes  s moderními bagry především z Japonska a Koreje v povrchových dolech ve Vietnamu, vlastně existuje dodnes. S nasazením korečkových rypadel podobně jako se těží u nás, jsem se ve Vietnamu dosud nesetkal. 
 
Ale v okolí hlavních dolů se stále můžeme setkat s velmi primitivním dolováním, spíše sběrem uhlí na kterém se podílí v hojné míře také ženy.
 
Další velké doly jsou zde, v Thai Nguyen
 
Ona i taková návštěva povrchového dolu může být zážitek. Hlavně poznání života, poznání Vietnamu "zevnitř".
 
Článek je z roku 2021 a protože se Vietnam velmi rychle mění, čísla určitě nejsou exaktní. Také zdroje se mírně liší. Ale základní obraz o situaci článek dá. 
 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty