Vietnamista.cz organizuje pomoc v severním Vietnamu, především školám. 
Můžete pomoci i vy. Pomoc neorganizuje žádná organizace, neboli NIKDO na pomoci neparticipuje, žádný placený pracovník. Veškerá pomoc je 100% využita.  Zatím veškerá pomoc je organizována výhradně soukromě. V současné době největšími přispěvovateli  je vietnamista.cz, cestovatelé a několik vietnamských přátel. Na fotografii přijetí panem velvyslancem Vietnamu panem Ho Minh Thuanem v Praze.
 
Tzn. pokud máte zájem, stačí, když sdělíte částku a teprve podle vašeho rozhodnutí tyto peníze zašlete buď přimo škole, nebo my spolu s vámi za ně nakoupíme pomoc. 
 
Můžete se ale na pomoci podílet i sami, Tzn. vše  se nakoupí přímo za vaší přítomnosti, můžete v rámci vašeho výletu do Vietnamu školu navštívit a sami jim předat pomoc.. 
 
Je to také navíc ideální příležitost jak poznat blíže Vietnam 
 
Rádi bychom zřídlil transparentní účet, nejlépe pod kontrolou např ambasády se kterým bychom mohli manipulovat. To se nám zatím nepodařilo. 
 

 

Vietnamista.cz - pomoc

2020 Nevidomé děvčátko v Bản Mù

Nevidomé děvčátko v Bản Mù   Při mé návštěvě v Bản Mù v minulém roce jsem navštívil několik příbytků ve vesnici a v jednom domě se setkal s nevidomým děvčátkem. Bản Mù je vesnice asi 10 km za Tram Tau, NghiaLo, Yen Bai   Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti spolupracoval,...

2017- 2018 pomoc po záplavách

Začátkem letošního  října po velmi intenzivních srážkách došlo v oblasti SonLa, Tram Tau, NghiaLo  k obrovským povodním a sesuvům půdy.    Voda v řekách stoupla  prakticky okamžitě  a mnozí neměli  šanci utéci. Nejenom voda, ale hlavně proudy bahna, sesuvy půdy,...

2016 Hmongská škola v Nam Muoi podzim

Tentokrát jsme si vybrali  školu v horách asi 50 km severně od NghiaLo v oblasti Na Muoi. Bylo to náročné, protože cesta do vesnice byla velice obtížná. Na mopedech jsme to zvládali velice těžko, cesta byl spíše pro off road motorky. A  nepochopil jsem, jak se tam mohlo dostat auto, které...

2016 Škola SonA jaro

Letošní pomoc byla zaměřena na žáky, kteří dochází denně z velké vzdálenosti a nemají na jízdní kolo. Bylo to velmi dojemné, když k nám chodily maminky děkovat.  Kola jsme zakoupili v NghiaLo. Kola jsou jednoduchá, účel byl podělit co nejvíce žáků. Pan velvyslanec v Hanoji věnoval škole českou...

2013 rýže

V roce 2013 se v některých oblastech urodilo velmi málo rýže, cena stoupla do extrémů a mnoho chudých si jí nemohlo dovolit. Proto jsme sehnali větším nožství rýže,  která se zdarma distribuovala podle sestaveného systému pro nejchudší obyvatele v oblasti severně od NghiaLo. I když je rýže...

2012 SonA škola

V minulém roce se jednalo o první pomoc. Jednalo se o první projekt, kdy jsme přesně nevěděli, co škola potřebuje. Proto jsem v roce 2012 pomoc zopakovali, kdy jsme  pomoc již více směřovali na konkrétní děti.  Stejně jako minulý rok v  primary a secondary school.  tetnokrát...

2011 SonA škola

První pomoc škole v severním Vietnamu, v horách  Byla cílená pro obecnou školu (nejmenší děti do 11) let (primary school) a další školu se staršími dětmi  (secondary school)   Školy jsou ve vesnici SonA blízko městečka NghiaLo, v oblasti Yen Bay. Vybavení škol je velmi chudé, děti...

Děkujeme za pomoc

 

 
 
 

 

 

 

 

Jestliže také přidáte "trošku do mlýna", nejenom že pomůžete potřebným, ale vězte, že vy z toho budete mít také obrovskou radost. A zážitek, na jaký v životě nezapomenete. 

 

U pana velvyslance Klepetka v Hanoi při předávání České vlajky pro školu