6 Sa Huỳnh

 

Sa Huỳnh je vesnice stejného názvu jako kultura Sa Huỳnh Van Hóa Sa Huỳnh) současného středního a jižního Vietnamu, z období mezi 1000 př.nl a 200 nl Vykopávky byly objeveny v roce 1909 s nálezy řady železných artefaktů, v podobě seker, mečů, nožů a srpů.

Kultrua Sa Huynh zpopelňovala mrtvé.

Pro turistu jsou zajímavé velké solné plantáže