Co to je chrám a co to je pagoda. Jak se chovat v chrámech a pagodách

 
Rozdíly mezi uctívanými místy ve Vietnamu
Mnoho evropských návštěvníků nejenom ve Vietnamu, ale v celé Asii nerozezná chrám od pagody. Je současně pravda, že mnohdy určit, zda se jedná o pagodu nebo chrám dělá problém i některým Vietnamcům. 
 
Tyto stavby se na první pohled zdají být podobné, ale ve skutečnosti jsou zcela rozdílné. Nejenom že mají různou architekturu, ale hlavně mají zcela jiný účel.
Chrám je obecnější termín označující jakoukoli budovu, kam lidé chodí na bohoslužby, zatímco pagoda konkrétně odkazuje na hinduistický nebo buddhistický chrám. 
Vietnamština také chrám a pagodu odlišuje, chrám nazývá  „đền“ a pagodu „chùa“.
 
Pagoda versus  chrám v duchovním životě Vietnamců
Ve vietnamském duchovním světě jsou mnohá božstva skutečně skutečnými lidskými bytostmi, které prožily výjimečné životy a udržely si své vlivné postavení i v posmrtném životě. Buddha je nejvyšší ze všech. Mezi další božstva reálného původu patří slavní a mocní císaři, mandaríni a národní hrdinové, kteří ovlivnili vietnamskou historii. Buddha se musí postarat o každého v jakékoliv situaci bez ohledu na jeho nebo její činy. Je proto extrémně zaneprázdněný a nemá čas vyřizovat každou jednotlivou modlitbu. 
To je také důvod, proč budou vietnamští věřící navštěvovat různé chrámy a adresovat konkrétní modlitby konkrétním božstvům. Obchodní žádost může být předložena úspěšnému mandarínovi, rodinný problém může být předložen uctívané matce atd. Většina věřících ve Vietnamu v žádném případně nevyznává buddhismus, lidé mimo deltu Rudé řeky a deltu Mekongu, mimo velká města, jsou spíše  animistického vyznání a proto jejich stánky nejsou pagody. 
 
Co je to vietnamská pagoda (Chùa)?
Je to základna aktivit a propagace buddhismu, místo, kde se scházejí buddhističtí věřící, buddhističtí mniši a jeptišky, aby praktikovali a vyučovali buddhismus. Každý, včetně věřících nebo nevěřících, může navštěvovat, uctívat, sledovat nebo praktikovat buddhistické rituály. Na některých místech je pagoda také místem, kde jsou pohřbeni mniši, ale i obyčejní věřící.
V pagodě je hlavní uctívanou postavou Buddha nebo Buddhové. Nezasvěcení často považují chrám za pagodu a domnívají se, že osoby v chrámu zobrazené jsou Buddhové. Ale Buddha, bez ohledu na to, zda je zobrazen jako muž, žena, sedící, stojící, ležící, silný nebo hubený, má určité znaky, které má výhradně Buddha. To jsou především dlouhé ušní lalůčky a sklopený zrak. Těchto znaků je celkem 32, ale zdaleka ne všechny musí být přítomny. Někdy pagodu poznáte už z dálky a to v případně, že je vedle ní velká socha Buddhy. Muže být v jakékoli podobě, ale vně pagody to často bývá Lady Buddha, stojící žena s nádobkou se svatou vodou, kterou z ní vylévá... U pagody rovněž bývá výzdoba z buddhistických vlajek (čtyři vodorovné svislé pruhy v barvách modrá, žlutá, červená,  bílá a oranžová).
Malá pagoda, vpředu Lady Buddha
 
Co je to vietnamský chrám (Đền)?
Chrámy jsou architektonická díla postavená k uctívání světce nebo historické postavy uctívané jako božské. Ve Vietnamu byly chrámy stavěny na památku zásluh vietnamských hrdinů nebo zásluh jednotlivce spojených s místním folklórem. Chrám poznáte jednoduše tak, že v něm není Buddha.  Mezi známé chrámy ve Vietnamu patří např.  Hung Temple, Kiep Bac Temple, Soc Temple, Tran Templ - tedy místa k uctívání národních hrdinů. Jiné chrámy jako např Voi Phuc Temple, Bach Ma Temple, Kim Lien Temple, Quan Thanh Temple uctívají svaté podle vietnamských lidových legend.
Vedle chrámů a pagod se ve Vietnamu ještě vyskytují svatyně a komunální dům.
Chrám
 
Co je to vietnamská svatyně (Miếu)?
Svatyně je druh kulturních památek ve vietnamské lidové víře, je to vlastně malý chrám zasvěcený také určité posvátné osobě z historie nebo vietnamských legend. Svatyně se obvykle staví na vysokých hřebenech, na svazích hor, na březích řek, ve vesnicích a na tichých místech, aby duchové mohli být v klidu a nebyli ovlivněni hlučným životem normálních lidí.
 
Co je to vietnamský komunální dům (Đình)?
Obecní dům je místem uctívání místních poručnických bohů z vesnic a také místem setkávání vesničanů. Obecní dům je považován za centrum kulturních aktivit spojených s komunitou obyvatel a charakteristikou vietnamské rýžové civilizace, nejčastěji ve středním Vietnamu.  Uctívanou osobou bývá muž, který se zasloužil o lid a zemi, zakládal vesnice, osady nebo založil určité povolání (otec povolání).
Další sakrální stavby
 
Je nutné si také uvědomit, že ve Vietnamu se prolíná řada náboženství. Jsou to hlavně kostely křesťanů, zvlášť na jihu khmerské stavby, chrámy Kaodai a  dokonce se můžete setkat i s muslimskými mešitami. 
 
Další sakrální stavby
Je nutné si také uvědomit, že ve Vietnamu se prolíná řada náboženství. Jsou to hlavně kostely křesťanů, zvlášť na jihu khmerské stavby, chrámy Kaodai a  dokonce se můžete setkat i s muslimskými mešitami.  Tyto stavby jsou ale natolik rozdílné, že není problém je rozeznat od buddhistické pagody.
 
Na tomto obrázku je pouze jeden Buddha
 
Na co nezapomenout při návštěvě chrámů a pagod ve Vietnamu
Buddhismus charakterizuje vietnamský náboženský život, ačkoli mnoho lidí buddhismus nepraktikuje. Během své dovolené ve Vietnamu můžete navštívit chrámy nebo pagody jako zajímavá místa pro poznávání historie, kultury a místního náboženství. Seznam věcí, kterým se při návštěvě vietnamských chrámů a pagod vyvarovat vám proto pomůže, abyste se během návštěvy těchto míst vyhnuli neočekávané situaci:
 
Zásadně se nestavte k Buddhovi a svatým zády.  Pokud v pagodě sedíte, nikdy ne zády k Buddhovi. Ale i když k němu sedíte čelem, v žádném případně ne s nataženýma nohama směrem k Buddhovi. Nejlépe sedět se zkříženýma nohama nebo klečet. 
Na absolutní většině vietnamských bohoslužebných míst si musíte před vstupem zout boty.
V domě uctívání jsou obvykle 3 dveře, takže nevstupujte do prostředních dveří, protože to jsou ve vietnamském pojetí dveře pro bohy, božstva a krále.
Projevujte úctu k božím sochám, můžete fotit, ale snažte se nepoužívat blesk fotoaparátu, nehlučit na pietních místech nebo před oltářem.
Nedotýkejte se soch vyjma konkrétních prosebných míst, které poznáte „ohlazeným“ místem na soše od doteků
Nejlepší oblečení pro návštěvu chrámů a pagod jsou košile s dlouhým rukávem, kalhoty nebo alespoň oblečení, které vám může zakrýt paže a kolena. Nenoste příliš odkryté oblečení nebo těsné oblečení, jako je úzké, tílko,… 
Pokud vám v pagodách nabídnou jídlo nebo pití, měli byste dát nějaké peníze jako dar, protože ve vietnamském pojetí, když něco dostanete, je dobré, když pošlete zpět něco jiného.
Neodnášejte nic z pagody nebo chrámu vyjma toho, co vám případně mniši přímo dají.
 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty