Exhumace, omývání kostí a druhý pohřeb

Po prvním pohřbení je tělo v zemi minimálně po dobu tří let. Velmi často se pohřbívá přímo na v rýžovém poli. Tuto dobu přesně neurčí kalendář, musí být pro tuto exhumaci a opětovné pohřbení být příznivé podmínky. Zde pomáhá pro určení doby i času vykladač, věštec.
 
Exhumace se obvykle provádí v noci, raději v chladném období, protože exhumace v horku je skutečně nepříjemná. Mrtvý žije v jiném světě, v druhém světě a to je život v noci. Navíc je v noci chladněji.
 
 
 
Tělo obvykle vykopou blízcí příbuzní, muži, synové a omyjí kosti. Kosti vyčistí alkoholem, který se vždy štědře lije do rakví, zvlášť když jsou rakve uloženy mezi rýžovými poli.
 
 
 
Je nutné všechny kosti pečlivě vyčistit. Při tom je potřeba všechny kosti pečlivě počítat aby se ani malé kostičky neztratily. Těla jsou často uložena např. s ponožkami na rukou a nohou a malé kůstky se mohou při exhumaci ztratit. Pro uložení se používá malá keramická urna, která se vyloží červenou látkou a v přesném pořadí se kosti zemřelého do urny uloží.
 
 
 
Uložení má přesný pořádek od dlouhých kostí nohou, páteř se žebry a nakonec lebka. Nakonec jsou kosti přikryty zlatým papírem (žlutý papír, žlutá tkanina)
 
 
 
Předpokládá se, že kosti jsou uloženy v pořadí podobné skutečnosti. Celý proces omývání a ukládání kostí je velice emocionální, smutný, je to skutečné poslední sbohem.
 
 
 
Ztráta jediné kosti by znamenala ztrátu duše zemřelého, a lidé, kteří nebyli schopni provést exhumaci a druhý pohřeb často cítí velkou vinu, že nesplnili všechny své povinnosti zemřelého. Keramická rakev s kostmi se ukládá obvykle jinam, ale může být i uložena na stejné místo, jako byl původní hrob. 
Vietnam je historicky rozdělen na tři části nejenom geograficky ale hlavně kulturně. A k tomu je ve Vietnamu více než 50 různých menšin a setkávají se zde různá náboženství. Proto je ve Vietnmau zpousta zvyků které se týkají samozřejmně i pohřbu. 
 
Jedním z rozšířených zvyků je po určité době vyzvednutí nebožtíka ze země a jeho druhé pohřební.
 
Po prvním pohřbení je tělo v zemi minimálně po dobu tří let. Velmi často se pohřbívá přímo v rýžovém poli. Tuto dobu přesně neurčí kalendář, musí pro tuto exhumaci a opětovné pohřbení být příznivé podmínky. Zde pomáhá pro určení doby i času vykladač, věštec.
 
Exhumace se obvykle provádí v noci, raději v chladném období, protože exhumace v horku je skutečně nepříjemná. Mrtvý žije v jiném světě, v druhém světě a to je život v noci. A v noci je ještě chladěni.
 
Tělo obvykle vykopou blízcí příbuzní, muži, synové a omyjí kosti. Kosti vyčistí alkoholem, který se vždy štědře lije do rakví, zvlášť když jsou rakve uloženy mezi rýžovými poli.
 
Je nutné všechny kosti pečlivě vyčistit. Při tom je potřeba všechny kosti pečlivě počítat, aby se ani malé kostičky neztratily. Těla jsou proto často uložena např. s ponožkami na rukou a nohou aby se malé kůstky při exhumaci neztratily. Pro uložení se používá malá keramická urna, která se vyloží červenou látkou a v přesném pořadí se kosti zemřelého do urny uloží.
 
Uložení má přesný pořádek od dlouhých kostí nohou, páteř se žebry a nakonec lebka. Na závěr  jsou kosti přikryty zlatým papírem (žlutý papír, žlutá tkanina)
 
Předpokládá se, že kosti jsou uloženy v pořadí podobné skutečnosti. Celý proces omývání a ukládání kostí je velice emocionální, smutný, je to skutečné poslední sbohem.
 
Ztráta jediné kosti by znamenala ztrátu duše zemřelého, a lidé, kteří nebyli schopni provést exhumaci a druhý pohřeb často cítí velkou vinu, že nesplnili všechny své povinnosti zemřelého. Keramická rakev s kostmi se ukládá obvykle jinam, ale může být i uložena na stejné místo, jako byl původní hrob. 
 
Videa
 

Exhumace druhý pohřeb díl I 

Exhumace druhý pohřeb díl II 

Exhumace druhý pohřeb díl III 

Exhumace druhý pohřeb díl IV 


 

 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty