Jak stát v řadě

Toto je jediná vlastnost, která neplatí v Asii plošně. Neplatí toto ve státech  jako například Japonsko nebo Hongkong.