1 Hue

Hue je jedním z mála vietnamských měst, které si zachovalo původní ráz i přesto, že přes něj za války třikrát přešla fronta a bylo značně pobořeno. Je třetím největším městem Vietnamu, jeho jméno v překladu znamená Harmonie. Pobořené památky se v celku podařilo opravit a zrekonstruovat do původního stavu. V současné době se dostavují některé budovy v areálu Císařského paláce (Zakázaného města), ze kterých po válce zůstal jen půdorys a fotografie. V roce 1993 bylo město s Citadelou a císařskými hrobkami prohlášeno světovou kulturní památkou pod ochranou UNESCO. 

Z nedávné historie je nutné vzpomenout tragédii která postihla Hue v roce 1968, kdy v rámci operace TET na město zaútočila severovietnamská armáda spolu s Viet Congem a nakrátko ho dobyla. Město tehdy spadalo do území Jižního Vietnamu. Vietnam byl od roku 1954 rozdělen Ženevskou konferencí na Severní a Jižní Vietnam. Město bylo prakticky celé zničeno včetně citadely. Bohužel tehdy bylo zabito i obrovské množství civilních obyvatel oběma stranami. VietCong považoval za nepřítele Vietnamce podporující jihovietnamskou vládu, inteligenci, a americká a jihovietnamská armáda zase použila těžké zbraně.

Ubytování. V Hue jako v každém městě jě řada hotelů a homestay. V Hue byl v roce 2023  otevřen česko-vietnamský hotel Maya na adrese 7 kiet 10 Bến Nghé to 9, Hue.  Evropský duch hotelu se nezapře, tzn kdo potřebuje trochu regeneraci, určitě dobré. Vlastní ho Čech který si vzal za manželku Vietnamku. 

Citadela – Zakázané město

Citadela vévodí středu města na břehu Voňavé řeky (Song Huong). Se stavbou celého areálu se započalo v roce 1805 a dokončen byl až roku 1832. Dva ostrůvky na Voňavé řece (Ta Thanh Long – Zelený drak a Huu Bach Ho – Bílý tygr) stráží celý areál od řeky. Citadela je jakési „město ve městě“, také nazývané Zakázané město. Je obehnané hradbami vysokými 6,6 m o tloušťce 21 m, které lemují celý areál po obvodu 10 km. Dominantu představuje Vlajková věž, která se tyčí do výšky 37 metrů a v průběhu času byla dvakrát zničena a znovu postavena. Devět posvátných kanónů má symbolizovat ochranu paláce a království, nikdy neměly sloužit k boji. Představují čtyři roční období a pět základních elementů.

Uvnitř Citadely je situováno vlastní Císařské město, které původně zahrnovalo kolem 150 paláců a dalších budov. Jeho stavbu zahájil první císař dynastie Nguyen Gia Long v roce 1804 a dokončil ji císař Minh Mang v roce 1833. Za tuto dobu se tu stačilo vystřídat 13 panovníků. Palác nejvyšší harmonie (Thai Hoa), zvaný též jako Trůnní palác, pochází z roku 1805 a roku 1833 získal po přestavbě svou dnešní podobu. V Paláci nejvyšší harmonie se konaly velké královské audience, korunovace, slavila se tu výročí císařova narození apod. Dodnes tu stojí původní královský trůn.

Devět dynastických uren, stojících před pavilónem Hien Lamp je památníkem mandarínů za jejich věrnost dynastii. Byly odlity z bronzu v letech 1835 a 1836, vysoké jsou cca dva metry, bohatě ornamentálně zdobené a mají tak symbolizovat jednotu země a dynastie. V pavilónu, který býval až do roku 1975 královskou kaplí, jsou uloženy urny s popelem císařů a jejich rodin.

Paláce vyčleněné pouze pro soukromý život císaře patřily k tzv. Zakázanému městu. Nicméně většina z nich se nedochovala, především kvůli bombardování v roce 1968 (během operace Tet). Nejzachovalejší z těchto paláců je zřejmě Císařská čítárna (Thai Binh), kterou nechal zbudovat císař Thieu Tri (1841-1847) a jejíž střechu zdobí unikátní keramické mozaiky.

Pagoda Thien Mu

Pagoda Thien Mu dominuje na malém kopci po levém břehu Voňavé řeky asi 5 km od centra Hue. Její pojmenování se překládá jako Pagoda nebeské paní. Stavba souvisí s legendou, která říká, že na místo, kde dnes pagoda stojí, chodila každý den stará žena a prohlašovala, že právě tady jednou postaví vládce pagodu, která přinese mír a prosperitu celé zemi. Když se o pověsti dozvěděl Nguyen Hoang, dal roku 1601 pagodu na daném místě skutečně postavit. Věž pagody Phuoc Duyen byla postavená roku 1884 a má půdorys osmiúhelníku. Její výška dosahuje do 21 metrů. Je to hodně turistické místo, jede se tam z centra lodí. Kdo ve Vietnamu viděl už hodně pagod,  nebude to pro něj nic nového. Pagoda má ale jinou zajímavost. Vedle ní uvidíte přístřešek se starým autem Austin ve kterém  dne 11.6.1963 v Saigonu přijel mnich Thích Quảng Đức a  na protest proti potlačování mnichů se upálil. Zde

Královské hrobky

Poslední císařská dynastie Nguyen měla 13 panovníků a jen sedm z nich má vlastní hrobku (jsou to tito panovníci: Gia Long, Minh Mang, Thieu Tri, Tu Duc, Duc Duc, Dong Khanh and Khai Dinh). Hrobky jsou vzdálené od 2 až 16 km jihozápadně od Citadely. Ne ve všech však jsou císařové pohřbeni.

Hrobka císaře Minh Mang (1820-1840)

Areál hrobky byl postaven během let 1840 až 1843. Je považován za nejvíce majestátní ze všech. Tvoří ji čtyřicet různě velkých staveb, které jsou umístěny uvnitř oválné hradby mající obvod 2 km. Stavby jsou harmonicky zasazeny do okolní přírody, důraz je kladen na symetrii. Bylo zapotřebí 10 tisíc vojáků a umělců, aby byl celý areál hrobky dokončen.

Hrobka císaře Tu Duc (1848 – 1883)

Hrobka je tvořena 50 stavbami harmonicky uspořádanými za 1500 metrů dlouhou osmiúhelníkovou hradbou. Pohřební komplex byl postaven v letech 1864 – 1867 a stavby jsou situovány do borovicového háje s několika romantickými jezírky. Zajímavou stavbou je pavilon Minh Khiem, který byl původně postaven jako divadlo. Ještě zajímavější je, že během stavby umělci a vojáci povstali a snažili se přimět císařova bratrance Ung Dao, aby současného vládce svrhl.

Hrobka císaře Khai Dinh (1885-1925)

Doba vlády císaře byla kratší než výstavba jeho hrobky, která trvala 11 let (1920 – 1931). Tento pohřební komplex je nejméně orientální ze všech, protože za vlády císaře Khai Dinh absorbovalo vietnamské umění velké množství západních stylů. Samotná královská krypta a oltářní hala je netradičně umístěna v třístupňovém paláci Thien Dinh na vrcholu kopce. Návštěva tohoto města a jeho neodmyslitelného okolí je opravdovým zážitkem jak pro běžného turistu, který pospíchá, aby z Vietnamu uviděl co možná nejvíce v krátkém čase, tak pro cestovatele labužníka, který si kouzelné město a jeho okolí dokonale vychutná. Stojí opravdu za to, věnovat Hue více času a navštívit i místa, která se do běžných průvodců nevešla. Tato místa dokreslují bohatou historii, kulturu, a životní osudy města v minulosti a současnosti tohoto jedinečného skvostu středního Vietnamu.

Historický dřevěný most Thanh Toan  

místa 240 let starý dřevěný most vzdáleně připomínající japonský most v HoiAn. Je asi 8 km od centra, návštěva je zajímavá, stojí za to. 

 

Rybářská laguna Chuon Lagoon

Turisty zatím opomíjená zůstává ze mne nepochopitelných důvodů rybářská laguna Chuon Lagoon (Đầm Chuồn) Podle mne vůbec nejzajímavější zajímavost v Hue.  Paradoxně, když se ve městě zeptáte na Đầm Chuồn, tak většina místních neví. Ve Vietnamu se každý stará pouze o sebe, o svojí práci a co je dva kilometry dále ho nezajímá, neví o tom.  Chuon Lagoon je asi 10 km od centra v oblasti lagun TamGiang. Na jihu této oblasti je vesnice Chuon, kde je trh (najděte si na Google Chuồn village market)  Nejlepší doba na návštěvu je od dubna do června. Neprší a je zde největší množství ryb, krevet, krabů.. je zde nejenom obrovské množství sádek ale i život na vodě, vodní vesnice. Jedno z nejlepších míst, kde si můžete užít místní rybí speciality.  Fantastické je vidět zde vycházet slunce, stejně i vidět západ. Ráj pro fotografy.  Zde pozice na mapě https://goo.gl/maps/ksdz8m8xsAsdGzpk7

Nghĩa trang An Bằng  (hřbitov An Bằng)

Mimořádně zajímavý hřbitov. Vietnam nemá střední třídu, Je rozdělen na velmi bohaté a velmi chudé.  Protože ve Vietnamu je hluboce zakořeněna tradice posmrtného života, lidé, co mají peníze, udělají vše pro to, aby se mrtví na své cestě měli co nejlépe.  Hřbitov je poměrně nový, (1995) ale hrobky, někdy až paláce, jsou impozantní 

Pláže 

na vnější straně je velká pláž, podél silnice je spousta hotelů. Je zde výrazně klidněji, méně turistů jako v HoiAn a Danangu. Já osobně mám tyto pláže raději. Směrem na sever, do průplavu do laguny jsou zajímvé rybářské vesnice. 

Vodní park Ho Thuy Tien 

Zajímavost. Blízko Hue (10 km daleko)  je jezero Thuy tien kde byl v roce  2004 otevřen za  zhruba tři miliony dolarů vodní park Ho Thuy Tien 

Vietnam se extrémně rozvíjí, ale podnikatelské zkušenosti Vietnamců jsou nulové. Navíc to nemají jednoduché, korupční prostředí ve státně řízené kapitalisticko-komunistické společnosti je extrémní a pohybovat se v něm umí pouze ti nejschopnější. Park je dnes opuštěný, ale jeho návštěva je snad o to zajímavější.  Obrovské skluzavky, dračí hlavy pomalu opět pohlcovány přírodou.

Návštěva je velmi zajímavá, je nutné si ale uvědomit, že situace se tam může hlavně vzhledem k místní ochrance měnit každým dnem (Info 12/2016).  Nemusí tam být nikdo, můžete i zaplatit obrovskou pokutu, je to na vás. 

více zde: https://www.dailymail.co.uk/news

Zajímavá je také výroba konických klobouků, která je ve Vietnamu nejvíce rozšířená právě v okolí Hue

Nejvíce konických klobouků se vyrábí v blízkosti Hue a to ve vesnicích: 

Đốc Sơ, Mỹ Lam, An Lưu, Đồng Đỗ, Đồng Di, Tân Mỹ, Thanh Dương, Truyền Nam, Dương Nổ, Thanh Tân, Hương Cần, Thủy Thanh a Phủ Cam. Největší výroba je pak v Phủ Cam, Mỹ Lam a Đốc Sơ

Přes všechny pagody, chrámy, hrobky, za největší zajímavosti ve Vietnamu považuji zcela rozdílný život. A tak návštěvníkům doporučuji se podívat na výrobu vonných tyčinek zde . Velkou výrobu můžete vidět i u Hanoje. 

Podobná výroba  je u Hanoje zde 
 

 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty