Jak se cestovalo před 100 lety

Tento příspěvek je doslovnou kopií z knihy Plavba do Austrálie  

Autor: cestovatel Josef Kořenský   (nazývaný jako hotelový cestovatel) 

 .. A že nebude chyběti v cestovním vaku nezbytný oblek plesový povýšený francouzskou dobou dřívější i nynější na kroj všech salonů, a že připojíme k němu nerozlučný sklapovací klobouk a lehké lakýrky s černou stuhou uprostřed, abychom mohli seděti bez zardění u slavných hodů večerních a mohli býti zváni a dali se zváti ke slavnostem pořádaným na dvorech východních knížat, rozumí se u pasažérů prvé kajuty samo sebou. 

Úzkostlivé šetření toho zvyku stalo se v prvé třídě velikých korábů britských nevyslovovaným rozkazem, jemuž se podrobuje každý bez výjimky, byt i mu bylo stolovati za plavby horkými tropy v potu tváři. 

Sami Holanďané, jsouce zvykli pohybovati se na palubě skoro po celý den v křiklavých nedbalkách, činí za společné večeře výjimku a neobjevují se u tabule jinak nežli v salonním oděvu francouzském. 

Zarputili nepřátelé parádního úboru a častého přestrojování vyhýbají se jen z té příčiny kajutě třídy prvé a pochvalují si volnější a sousedský způsob života ve třídě druhé. 

Šatnici svých cestovních zavazadel rozmnožíme tentokráte již doma několika úbory oděvu tropického bílého jako padlý sníh, aby byl po ruce, až poplujeme horkým podnebím, palčivými kraji moře Rudého a Arabského a vlhkým ovzduším nebe Indického. Lehké střevíce z bílého plátna a korkový širák s šedým povlakem doplní výbavu tropického šatu. Na zakoupení lehkého klobouku korkového, snad o dvojnásobné střeše proti úpalu slunečnímu, zbude dosti času až v některém přístavě egyptském. Prodejné ceny takového zboží jsou tam mnohem nižší než v obchodech janovských nebo neapolských. 

Nezapomeneme ani na dva kusy prádla, kterého budeme užívati o jitřní procházce. Prostičký ten šat obyčejně vzorkovaný a beze vší podšívky skládá se z lehké kazajky zapínací a spodků o širokých nohavicích a o šňůře se dvěma střapci. Jméno nedbalkového toho oděvu jest pajama. 

Pajamu oblékají páni po jitřní lázni a procházejí se v ní bosí po promenádní palubě až do té doby, nežli zazní lahodné zvuky gongu oznamujícího blízkou snídani. 

K cestě tak daleké nebudeme na lodi postrádati zajisté ani své vlastní sesle, ať již skládací a zhotovené z pevné plachtoviny, nebo upletené ze španělského rákosu či vlastně rotanu. Mnozí pasažéři dávají přednost rotanové lenošce, jiní opatřuji dokonce ještě pohodlnější rotanovou pohovkou. Nábytek toho druhu vleče s sebou zámořský pasažér jako  hlemýžď svou skořepinu,  připevňuje na ni svou navštívenku nebo ji označuje písmeny svého jména a hájí tak zjevně právo svého majetku. Za vlahých nocí upravuje se rotanová lenoška ve vzdušné lůžko. 

Mnozí pánové trápeni vedrem opouštějí dusné kabiny, utíkají se uprostřed palčivé noci na palubu a spávají tam na čerstvém povětří, ač nebudou-li s paluby vypuzeni notným lijákem. Také na zakoupení sesle zbude chvíle v některém přistavě italském, z něhož míníme nastoupiti plavbu.

Ostatně lze si zabezpečiti důležitou tu cestovní rekvisitu za poplatek asi sedmi korun již u ředitelství nebo jednatelství paroplavební společnosti. Vydání za skládací sesli nebudeme jistě litovati. Naše vlastní sesle jest pravým dobrodiním za dlouhé plavby ke břehům australským. 

Líbilo se vám? Jestli ano, tak lajkněte abych věděl, že to nebylo zbytečné

 

 

Tento příspěvek je doslovnou kopií z knihy Plavba do Austrálie  
Autor: cestovatel Josef Kořenský
 
……….  A že nebude chyběti v cestovním vaku nezbytný oblek plesový povýšený francouzskou dobou dřívější i nynější na kroj všech salonů, a že připojíme k němu nerozlučný sklapovací klobouk a lehké lakýrky s černou stuhou uprostřed, abychom mohli seděti bez zardění u slavných hodů večerních a mohli býti zváni a dali se zváti ke slavnostem pořádaným na dvorech východních knížat, rozumí se u pasažérů prvé kajuty samo sebou. 
Úzkostlivé šetření toho zvyku stalo se v prvé třídě velikých korábů britských nevyslovovaným rozkazem, jemuž se podrobuje každý bez výjimky, byt i mu bylo stolovati za plavby horkými tropy v potu tváři. Sami Holanďané, jsouce zvykli pohybovati se na palubě skoro po celý den v křiklavých nedbalkách, činí za společné večeře výjimku a neobjevují se u tabule jinak nežli v salonním oděvu francouzském. 
Zarputili nepřátelé parádního úboru a častého přestrojování vyhýbají se jen z té příčiny kajutě třídy prvé a pochvalují si volnější a sousedský způsob života ve třídě druhé. 
Šatnici svých cestovních zavazadel rozmnožíme tentokráte již doma několika úbory oděvu tropického bílého jako padlý sníh, aby byl po ruce, až poplujeme horkým podnebím, palčivými kraji moře Rudého a Arabského a vlhkým ovzduším nebe Indického. Lehké střevíce z bílého plátna a korkový širák s šedým povlakem doplní výbavu tropického šatu. Na zakoupení lehkého klobouku korkového, snad o dvojnásobné střeše proti úpalu slunečnímu, zbude dosti času až v některém přístavě egyptském. Prodejné ceny takového zboží jsou tam mnohem nižší než v obchodech janovských nebo neapolských. 
Nezapomeneme ani na dva kusy prádla, kterého budeme užívati o jitřní procházce. Prostičký ten šat obyčejně vzorkovaný a beze vší podšívky skládá se z lehké kazajky zapínací a spodků o širokých nohavicích a o šňůře se dvěma střapci. Jméno nedbalkového toho oděvu jest pajama. Pajamu oblékají na se páni po jitřní lázni a procházejí se v ní bosí po promenádní palubě až do té doby, nežli zazní la-hodné zvuky gongu oznamujícího blízkou snídani. 
K cestě tak daleké nebudeme na lodi postrádati zajisté ani své vlastní sesle, ať již skládací a zhotovené z pevné plachtoviny, nebo upletené ze španělského rákosu či vlastně rotanu. Mnozí pasažéři dávají přednost rotanové lenošce, jiní opatřuji dokonce ještě pohodlnější rotanovou pohovkou. Nábytek toho druhu vleče s sebou zámořský pasažér jako  hlemýžď svou skořepinu,  připevňuje na ni svou navštívenku nebo ji označuje písmeny svého jména a hájí tak zjevně právo svého majetku. Za vlahých nocí upravuje se rotanová lenoška ve vzdušné lůžko. Mnozí pánové trápeni vedrem opouštějí dusné kabiny, utíkají se uprostřed palčivé noci na palubu a spávají tam na čerstvém povětří, ač nebudou-li s paluby vypuzeni notným lijákem. Také na zakoupení sesle zbude chvíle v některém přistavě italském, z něhož míníme nastoupiti plavbu. Ostatně lze si zabezpečiti důležitou tu cestovní rekvisitu za poplatek asi sedmi korun již u ředitelství nebo jednatelství paroplavební společnosti. Vydání za skládací sesli nebudeme jistě litovati. Naše vlastní sesle jest pravým dobrodiním za dlouhé plavby ke břehům australským. 
 
Tento příspěvek je doslovnou kopií z knihy Plavba do Austrálie  
Autor: cestovatel Josef Kořenský
 
……….  A že nebude chyběti v cestovním vaku nezbytný oblek plesový povýšený francouzskou dobou dřívější i nynější na kroj všech salonů, a že připojíme k němu nerozlučný sklapovací klobouk a lehké lakýrky s černou stuhou uprostřed, abychom mohli seděti bez zardění u slavných hodů večerních a mohli býti zváni a dali se zváti ke slavnostem pořádaným na dvorech východních knížat, rozumí se u pasažérů prvé kajuty samo sebou. 
Úzkostlivé šetření toho zvyku stalo se v prvé třídě velikých korábů britských nevyslovovaným rozkazem, jemuž se podrobuje každý bez výjimky, byt i mu bylo stolovati za plavby horkými tropy v potu tváři. Sami Holanďané, jsouce zvykli pohybovati se na palubě skoro po celý den v křiklavých nedbalkách, činí za společné večeře výjimku a neobjevují se u tabule jinak nežli v salonním oděvu francouzském. 
Zarputili nepřátelé parádního úboru a častého přestrojování vyhýbají se jen z té příčiny kajutě třídy prvé a pochvalují si volnější a sousedský způsob života ve třídě druhé. 
Šatnici svých cestovních zavazadel rozmnožíme tentokráte již doma několika úbory oděvu tropického bílého jako padlý sníh, aby byl po ruce, až poplujeme horkým podnebím, palčivými kraji moře Rudého a Arabského a vlhkým ovzduším nebe Indického. Lehké střevíce z bílého plátna a korkový širák s šedým povlakem doplní výbavu tropického šatu. Na zakoupení lehkého klobouku korkového, snad o dvojnásobné střeše proti úpalu slunečnímu, zbude dosti času až v některém přístavě egyptském. Prodejné ceny takového zboží jsou tam mnohem nižší než v obchodech janovských nebo neapolských. 
Nezapomeneme ani na dva kusy prádla, kterého budeme užívati o jitřní procházce. Prostičký ten šat obyčejně vzorkovaný a beze vší podšívky skládá se z lehké kazajky zapínací a spodků o širokých nohavicích a o šňůře se dvěma střapci. Jméno nedbalkového toho oděvu jest pajama. Pajamu oblékají na se páni po jitřní lázni a procházejí se v ní bosí po promenádní palubě až do té doby, nežli zazní la-hodné zvuky gongu oznamujícího blízkou snídani. 
K cestě tak daleké nebudeme na lodi postrádati zajisté ani své vlastní sesle, ať již skládací a zhotovené z pevné plachtoviny, nebo upletené ze španělského rákosu či vlastně rotanu. Mnozí pasažéři dávají přednost rotanové lenošce, jiní opatřuji dokonce ještě pohodlnější rotanovou pohovkou. Nábytek toho druhu vleče s sebou zámořský pasažér jako  hlemýžď svou skořepinu,  připevňuje na ni svou navštívenku nebo ji označuje písmeny svého jména a hájí tak zjevně právo svého majetku. Za vlahých nocí upravuje se rotanová lenoška ve vzdušné lůžko. Mnozí pánové trápeni vedrem opouštějí dusné kabiny, utíkají se uprostřed palčivé noci na palubu a spávají tam na čerstvém povětří, ač nebudou-li s paluby vypuzeni notným lijákem. Také na zakoupení sesle zbude chvíle v některém přistavě italském, z něhož míníme nastoupiti plavbu. Ostatně lze si zabezpečiti důležitou tu cestovní rekvisitu za poplatek asi sedmi korun již u ředitelství nebo jednatelství paroplavební společnosti. Vydání za skládací sesli nebudeme jistě litovati. Naše vlastní sesle jest pravým dobrodiním za dlouhé plavby ke břehům australským. 
 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty