12 Palác Hoa Lu - královské sídelní město

Hoa Lu je hlavním sídelním městem starověkého vietnamského království v desátém století pod názvem Dai Co Viet. Tato malé království mělo rozlohu pouze 300 hektarů za dynastii Dinh a Le až do 11. století

Království bylo obehnáno zdí které spolu s vápencovými kopci poskytovalo obranu proti Číňanům

Příliš se do dnešní doby nezachovalo z této doby. Dnes jsou svatyně a zbytky paláců jen v zájmu archeologů.

Hoa Lu má mnoho paláců, pagody, hrobky a pavilony, které byly postaveny za různých dynastií. Jedním z nejoblíbenějších kusů architektury je palác Bao Thien Tue , který byl pokryt zlatem a stříbrem. Nicméně mnohé pozůstatky byly zničeny v důsledku počasí a času

Je dobré si naplánovat návštěvu v době oslav Hoa Lu Ancient Capital Festival který se koná každoročně 10. -13 března lunárního kalendáře. Festival zahrnuje dvě části: Uctívání průvod na řece Yen umístěné na Hoang Long řece a uctívání na obou

Návštěva se dá stihnout ještě stejný den po projížďce Tam Coc a je dobrým zakončením dne

Hoa Lu Ancient Capital je opravdu významné kulturní a historické místo s velkou hodnotou ve Vietnamu.

Případně se zastavíte u paláce při plavbě Trang An