12 - 24 Pagody a chrámy v Saigonu

Pagody a chrámy

 

Je nutné si uvědomit, že komunistická doba moc těmto stavbám nepřála a řada jich byla zničena. Dnes se ale houfně staví, většinou ze soukromých prostředků. Stavby jsou většinou z betonu ale od starých prakticky k nerozeznání. A věřící je prakticky okamžitě uctívají, jako by byly staré stovky let. V Saigonu je řada pagod postavena v druhé polovině dvacátého století za podpory mnichů a věřících, kteří opustili Severní Vietnam před komunisty.

 

 

13. Giac Lam Pagoda


Nejstarší pagoda v Saigonu, Giac Lam Pagoda je uznána ministerstvem kultury jako národní historická a kulturní památka. Stavba původně pochází ze začátku 19. století. Na rozdíl od jiných pagod má Giac Lam pagoda skutečně typický jihovietnamský architektonický styl. (Většina ostatních má vliv severovietnamský nebo čínský) Prolíná se zde vliv etnických menšin i určitého vlivu západní a východní architektury. V Pagodě se zachovala celá řada cenných historických kulturních a sochařských předmětů. Při některých zvláštních příležitostech se vystavují.

Otevírací doba: 5 – 20.00 denně

14. Vinh Nghiem pagoda

Vĩnh Nghiêm Pagoda (Chua Vĩnh Nghiêm, doslova vždy slavnostní) je pagoda rozkládající se na ploše 6000 metrů čtverečních. Jedná se o první „moderní“ pagodu ve Vietnamu postavenu v tradičním vietnamském stylu, s tím rozdílem, že je z betonu, což návštěvník prakticky nepozná. Tak se dnes staví prakticky všechny pagody. Nejvyšší věž této pagody je vysoká 40 metrů vysoký. Tato pagoda uctívá pouze jednoho Buddhu a dva bódhisattvy: Gautama Buddha, Maňdžušrí, Samantabhadry.

V roce 1964, dva mniši Thích Tâm Giac a Thích Thanh Kiem, původně ze severu (V této době hodně mnichů utíkalo na jih) iniciovali stavbu pagody Vinh Nghiem Pagoda. Modelem jim byla pagoda stejného jména z 1. století Vinh Nghiem ve vesnici Đức La Village, Tri Yên Komuna v provincii Bac Giang.

Do pagody se chodí studenti modlit aby zvýšili šanci na úspěšnou zkoušku.

Otevírací doba: 6 – 20.00 hodin denně

15 Nam Thien Nhat Tru pagoda

Pagoda na jednom sloupu, One pillar pagoda, je obdoba pagody v Hanoi

Stavbu pagody zahájil v roce 1958 mnich Thich Tri Dung spolu s buddhistou Do Thi Vinh, Záměr byl napodobit jednopilířovou pagodu v Hanoji z 11 století.století.

S pomocí architektů Nguyen Gia Duc a Thien Nam Nhat Tru byla pagoda dokončena až v roce 1977, po téměř 20 letech výstavby. Pagoda se stala jednou z nejznámějších pagod v Saigonu, kam chodí velké množství věřících

 

Ve srovnání s Jednopilířovou pagodou v Hanoi se liší stavebním materiálem. Zatímco pagoda v Hanoji ze je z velmi tvrdého „železného“ dřeva, je pagoda Nam Thien Nhat Tru se železobetonu, jako ostatně všechny nové pagody. Pagoda je silně inspirovaná starověkou architekturou ze severu. Nam Thien Nhat Tru pagoda, aby se stala jednou z fascinujících atrakcí v Saigonu

 

Při pohledu ze vstupní brány se pagoda Nam Thien Nhat Tru Pagoda nachází přímo ve středu jezera Long Nhan (Dračí oko) s modrou vodou po celý rok. Jezero je domovem pro kapry a želvy. Jezero o rozloze 600 m2 zdobí růžové lotosové pupeny. Pagoda je umístěn na pilíři výšky 12 m se sochou bódhisattvy Avalokitesvara.

Otevírací doba – stále

16 Jade Emperor pagoda (Ngoc Hoang Pagoda)

Patří k nejkrásnějším a nejznámějším pagodám v Saigonu (pro zajímavost v roce 2016 jí navštívil Obama)

Návštěvu této pagody byste neměli vynechat. Tato pagoda byla původně známá názvem Pagoda Ngoc Hoang, ale v roce 1984 byla přejmenována a na jejím místě vystavěna nová v roce 1892 a toto jméno si udržela dodnes. Pagoda byla vystavěna Číňany žijícími v Saigonu.

 

V první polovině prvního nádvoří pagody je malá věž se sochou Ho Phap (Dharmapala) buddhistického filozofa. Pagoda zanechává silný dojem na turisty čínským architektonickým stylem s barevnou střechou a cihlovou výzdobu. Ačkoli sochy a původní papírová výzdoba je stará přes 100 let, pořád vypadá nově a úžasně. Pagoda skutečně žije, svatyně je využívána místními obyvateli, kteří se sem chodí modlit a zapalovat vonné tyčinky a květiny. Vzhledem k počtu věřících zde může být i těsno. Pokud bude ráno, uděláte si překrásné fotky v ranním slunci.

 

Ale nás asi nejvíce zaujmou želvy.

Je zde malý rybník s želvami a lavicemi k sezení. Nachází se zde také přístřešek pro želvy. Želva v asijské kultuře představuje život a jsou také považovány ve Vietnamu jako symbol štěstí a štěstí. Zde můžeme vidět stovky těchto zvířat, a také se proto pagodě někdy přezdívá pagoda želv.

Otevírací doba - stále

17. Thien Hau chrám

Podle historických dokumentů byl chrám Thien Hau postaven čínskými přistěhovalci z Guangzhou. Je také postaven v tradičním čínském stylu. Chrám je zasvěcen Thien Hau , (také známá jako Paní moře - Lady of sea, nebo Mazu) která je v čínské kultuře ochráncem námořníků a rybářů. Střecha je krásně zdobená s malými porcelánovými figurkami, které vyjadřují témata z čínského náboženství a legend. Ve dvoře u stropu visí desítky spirálových kadidel, typické pro čínské chrámy a pagody. Na ně se zavěšují modlitby se jmény na červeném papíru. Zde ve spirálovitých kadidlech je víra nejsilnější a jejich modlitby poletí do nebe následovány kouřem.

Otevírací doba: Denně

18. Xa Loi pagoda

Je velice známou pagodou v Saigonu. Buddhismus ve Vietnamu neumřel, naopak se výrazně rozšiřuje.

Většina buddhistických staveb ve Vietnamu je nová, zvlášť v severním Vietnamu. Například nejvyšší socha Buddhy ve Vietnamu je v Danangu a byla postavena asi v roce 2010.

Tato pagoda patří ke „starším“, stavba začala v srpnu 1956 a slavnostní otevření bylo 2. května 1958.

Její rozloha je 2500 m², včetně knihovny, vysoké věže svatyně, a místnostmi pro mnichy,

19. Quoc Tu Pagoda

Pagoda Nam Quoc Tu Pagoda  Pagoda, jejíž věž má 7 stupňů a je plná barevných  nadrozměrných soch bohů. První patnáctým den v měsíci  pagoda otevírá svoje třetí a sedmé podlaží veřejnosti. Jiné dny je přístupné druhé patro se svatyní  miniaturních Buddhů plovoucích proti zatažené obloze. 

Stavba pagody začala v roce 1963 ale kompletně dostavěna až v roce 2002.

20 Quaan Âm pagoda (Ôn Lang)

Pagoda je jedním z největších  klenotů, které čínská čtvrť pečlivě skrývá mezi malými uličkami a stánky s s jídlem. 

Pagoda je pojmenován podle bohyně milosrdenství, jehož plné jméno je Quán Am bo Tát. Quan Am je její zkrácené jméno. Její božským posláním je poskytovat pomoc a podporu pro každého, kdo má potíže.

Nachází v malé uličce  a je jedním z nejstarších dochovaných chrámů ve městě, je ale hodně navštěvovaná  buddhistickými věřícími. Je mnohem menší než ostatní chrámy co můžete vidět po městě a má ale velmi útulnou atmosféru. To je také jeden z nejvíce barevných chrámů. Pokud máte rádi fotografování, můžete zde trávit hodiny.

U vchodu jsou strážní duchové a keramické sošky zdobí střechu, zachycující výjevy  z tradičních čínských příběhů.

Určitě je dobré navštívit pagodu 1. a 15. dne lunárního kalendáře, kdy je zde skutečně živo.

21 Phuoc An Hoi Quan Pagoda

Další nádherná barevná čínská pagoda v Chinatown pochází z roku 1902. Zvláštního zájmu si zaslouží složité mosazné rituální ozdoby a zbraně. Vyřezávané oltáře , stěny, stropy. Obvyklá čínská spirálová kadidla, do kterých věřící zavěšují a červených lístcích modlidby aby se tak snáze dostyly k bohům do nebe. Střecha je zdobena množstvím keramických malých figurek 

Vlevo od vchodu stojí v životní velikosti  posvátný kůň Quan Cong. Před odchodem pověrčivě lidé hladí koni hřívu a zvoní na zvonek  Za hlavním oltářem, za  kamennými a mosazných nádobami kadidly je socha Quan Cong, jemuž je zasvěcen chrám; další svatyně jsou věnovány bohům Ong Bon a Nam Ba Ngu Hanh.

22 Tam Son Hoi Quan chrám 

Další chrám  v Chinatown. Klasický čínský chrám  z 19. století chrám –je věnován Me Sanh, bohyně plodnosti, ke které se modlí místní ženy když nemohou mít děti Dalším bohem této svatyně je Thien Hau - bohyně námořníků 

Mezi pozoruhodnými postavi v chrámu je Quan Cong se svým dlouhým černým plnovousem, vpravo v krytém nádvoří. Doprovází ho dva strážci,  Mandarin Chau Xuong na levé straně a  Mandarin Quan Binh na pravé straně. Vedle Chau Xuong je Quan Cong posvátný kůň.

23 Giac Vien Pagoda

V zemi, kde tolik starověkých chrámů znovu  obnoveno z betonu, je radost objevovat ten, který je ještě původní, dřevěný. Chrám je v klidné části města na  odlehlém místě nedaleko jezera  Sen, Chodí sem méně lidí jako do chrámů v čínské čtvrti Cholonu. Pagoda je z 18 století

Skrytá pagoda za změti klikatých uliček s  hroby na pravé straně - populární hřiště pro místní děti. Pagoda sám se může pochlubit bohatými řezbami  božských bytostí.

Hlavní svatyně je na druhé za sochou Hai Tinh Giac Vien. 

Nedaleko je svatý  strom podobný stromu v pagodě  Giac Lam 

Otevírací doba 7-11.30  & 13.30-19pm

24 Chùa Vạn Phật (pagoda 10.000 Buddhů)

Moc se o této pagodě nepíše, je ale jedna z nejúžasnějších v Saigonu. Chua Van Phat je dům desetitisíc Buddhů. Můžete je zkusit spočítat, jsou všede na zdech, ve výklencích..

 

Vliv blízké čínské čtvrti je nepochybný. 

Na horním patře najdete tu největší místnost a nejvíce Buddhů. Tam jsou velcí i malí Buddhové. Pokud máte to štěstí, že budete přítomni modlitbám, budete mít úžasný zážitek. Kombinace silné  vůně kadidla s hypnotickým zpěvem vás ukolébá do uvolněném stavu.

Vchod  tvoří impozantní vyřezávané dřevěné dveře s lidskými a božskými postavami, které lemující obě strany pagody Pagoda byla vystavěna Číňany žijícími v Saigonu v roce 1909
 
Patří k nejkrásnějším a nejznámějším pagodám (pro zajímavost v roce 2016 jí navštívil Obama)
 
Tato pagoda byla původně známá s názvem Pagoda Ngoc Hoang, ale v roce 1984 byla přejmenována na  Phuoc Hai Tu, a toto jméno si udržela dodnes
 
 
pagoda mí rozděleno nádvoří na části 
 
V první polovině prvního nádvoří Jade Emperor je malá věž se sochou Ho Phap (Dharmapala) buddhistického filozofa. 
 
Ale nás asi nejvíce zaujmou želvy. 
Je zde malý rybník s želvami a lavicemi k sezení. Nachází se zde také přístřešek pro želvy.  Želva v asijské kultuře představuje život a jsou také považovány ve Vietnamu jako symbol štěstí a štěstí. Zde můžeme vidět stovky těchto zvířat, a také se proto pagodě někdy přezdívá pagoda želv.
 
Celá konstrukce pagody je fantastické architektonické dílo 
 
Vchod  tvoří impozantní vyřezávané dřevěné dveře s lidskými a božskými postavami, které lemující obě strany pagody 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty