Potraty ve Vietnamu. Světové prvenství

O čem se ve Vietnamu moc nemluví. 
Víte, že Vietnam patří k zemím s ohromnou potratovostí, která ho posouvá na přední příčku na světě? To číslo je děsivé. V průměru 3,5 potratu na jednu ženu.  Oficiální statistiky sice uvádí „pouze“ 2,5 potratu na jednu ženu, což je i tak „strašné“ číslo. 
Na jednu stranu odpovědnost při plození dětí v souvislosti s ekonomickým zajištěním, na druhé straně totální neodpovědnost při sexu. 
Je pravda, že toto číslo se pomalu snižuje, nejhorší bylo okolo roku 1990, kdy běžné nemocnice řešily dvakrát tolik potratů než porodů, celkově asi 1.200.000 potratů za rok. 
 
Těch důvodů je celá řada. 
 
Jedním z nich je, že stále sex před manželstvím je ve většinové společnosti nepřípustný. Tradičně je vysoká hodnota připisována ženskému panenství a otevřená diskuse o sexualitě se považuje za tabu. Předmanželský sex je přísně odsuzován a očekává se, že ženy si panenství udrží až do svatby. V sexuálních aktivitách mají být submisivní a méně agresivní než muži. Jenže dnešní realita je jiná - ale o té se nemluví. Do dosažení 18 let věku má sex přibližně 36% žen, což zcela odporuje „úřední“ morálce a tím posouvá Vietnam spíše na Západ než na Východ. Společnost se stala tolerantnější a mladí lidé se zbavili tabu obklopujícího předmanželský sex.
 
Tento sex je však možné skrýt a budoucí manžel se s tím musí smířit. Ovšem jiné je to se svobodnou matkou. Díky minimální povědomosti o antikoncepci je těhotenství hodně pravděpodobné.  Mít za svobodna dítě je viditelné, totálně nepřípustné. Jak z ekonomického hlediska, kdy většinou je žena zcela závislá na manželovi, tak především z hlediska společenského. Společnost a rodina ji „vyobcuje“. Mladá žena, která otěhotní mimo manželství čelí tvrdé reakci okolí.  A proto se v těchto případech absolutní většina svobodných těhotných žen uchyluje k interrupci. A to navíc tajně u různých šarlatánů, aby se jejich těhotenství neprozradilo.
foto z "prádelny" použitých kondomů 
 
Výuka ve vesnicích
A pak následují další potraty v době manželství. Ty se provádí již v nemocnicích nebo na soukromých klinikách. Desetiletí platila ve Vietnamu politika dvou dětí. V minulosti nebyla navíc dostupná antikoncepce a počet potratů po vydání tohoto zákona raketově vzrostl. 
 
Konfuciánská kultura ve východní a jihovýchodní Asii tradičně považuje ženy za podřízené mužům. Rodinné struktury, hodnoty a normy jsou často zakořeněny v konfuciánských filozofiích úcty, hierarchie a kolektivismu. Očekává se, že muži a ženy budou mít odlišné sociální role. Ve vietnamské kultuře jsou muži obvykle hlavami domácností a jsou odpovědní za důležité rozhodování, zatímco ženy mají na starosti méně důležitá rozhodnutí o chodu domácnosti. Konfucianismus, který dlouho ovládal způsoby života a víru vietnamských lidí, nadále ovlivňuje život ve Vietnamu. Žena nemá šanci muže odmítnout. A to ani v případě jeho agresivity, opilosti a nemá nikde zastání.  A výsledkem jsou potraty.
A ve Vietnamu je mimořádně vysoká odpovědnost k výchově a zabezpečení dětí. Dnes politika dvou dětí ztratila smysl a rodiny (vyjma menšin) nemívají více než dvě děti. Prostě více dětí mít nechtějí. 
 

Podařilo se mně se velice sblížit s řadou Vietnamců, zvlášť na severu, a tak bylo možné otevřít i toho velmi diskrétní téma. A když mně ženy sdělily, kolik podstoupily potratů, podlomila se mně kolena. U některých dosahovalo toto číslo i deset potratů v průběhu života. A to byly ženy „normální“, u kterých bych to určitě nečekal.
 
Vietnamské zákony v souvislosti s právy žen a mužů jsou velice korektní, ale tradice se tak rychle změnit  nedá. 
 
Potraty byly zlegalizovány v 60. letech a postupně liberalizovány. 
 
Zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl přijat 30. června 1989 a který potvrzuje právo lidí na reprodukční rozhodnutí nad svým tělem a výběr vlastních antikoncepčních metod. Uvádí se v něm, že: „Ženy mají právo na potrat; podstoupit gynekologickou diagnostiku a léčbu a zdravotní prohlídku během těhotenství a lékařskou službu při porodu ve zdravotnických zařízeních. Dnes jsou zcela legální potraty v prvních 22 týdnech těhotenství a jsou k dispozici jak ve veřejných nemocnicích, tak na soukromých klinikách po celé zemi.
 

Víme, že potrat je velmi nebezpečný zákrok ohrožující zdraví a život ženy, jehož nebezpečí se zvyšuje právě u pokoutného potratu. Současný vietnamský trestní zákoník neobsahuje žádná ustanovení, která by kriminalizovala potratové praktiky, poukazující na jeho neomezenou zákonnost v zemi.
 
Povědomost o antikoncepci mimo města je stále velmi nízká. Vůbec není výjimkou, že dospělá hmongská žena nebo muž vidí kondom prvně v životě. 
V zemi se dnes stát snaží pomoci například tím, že rozdává bezplatně antikoncepční prostředky, kondomy, nitroděložní tělíska, i pilulky. V hotelích jsou běžně k dispozici kondomy zdarma. Dnes se realizuje řada vzdělávacích programů, kdy přímo v místních vesnicích probíhá  vzdělávání plánovaného těhotenství s výukou mladých mužů a žen. 
 
Hlavní  zdroje 
Abortion in Viet Nam Fajans, Peter, Ross, Gabrielle, World Health Organization 
https://e.vnexpress.net/news/news/abortion-rate-in-vietnam-highest-in-asia-3476746.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7716799/
rozhovory s ženami v horách severního Vietnamu
 
Zpět na zajímavosti - blog
 
Zaujalo vás to? Klikněte na Like, potřešíte. 
 
Zaujalo vás to? Klikněte na Like, potřešíte. 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty