25, 26 Řeka Nho Que

Plavba po řekách ve Vietnamu skýtá nezapomenutelné dojmy. 
 
Jako milovník vody byl první můj zájem splout nějakou řeku ve Vietnamu. Ať na kánoi nebo na větší motorové lodičce. Při průzkumu řek jsem ale narazil na dva téměř nepřekonatelné problémy. První je ten, že se v průběhu roku hladina řek obrovsky mění, a to i každý rok jinak. Druhý problém jsou mapy a všeobecné informace o řekách. V současné době je ve Vietnamu boom stavby přehrad, elektřina z vodních elektráren je základem zásobování energie v severním Vietnamu.  V mapách zanesené nejsou, Google si jich všímá i s několikaletým zpožděním. Takže se vám může stát, že plujete po řece a najednou přehrada,..
 
První řeka, na kterou jsem se v roce 2012 dostal, byla řeka Gam.
 
Nyní si krásy řek všiml i turistický ruch a první pro turisty už přístupnější řekou se stala překrásná řeka Nho Que na kterou je možné se dostat jednodušeji. 
 
Nejzajímavější je samozřejmě s kánoí, kajakem splouvat část s  divokou vodou, ale tento úsek je ještě problematičtější díky rychle se měnící  hladině. 
Na motorové lodičce je ale plavba kaňony řeky také skutečný zážitek, navíc bez větší námahy.
Řeka Nho Que je přítokem řeky Gam a pramení na hoře Nghiem Son, která se nachází v provincii Yunnan (Čína) s výškou 1500 metrů. Dále teče  na severozápad překrásnou krasovou oblastí HaGiang 
Když řeka dosáhne Meo Vac, vlévá se do  propasti Tu San na úpatí průsmyku Ma Pi Leng.  Poté se vine částí území provincie Cao Bang, než se spojí s řekou Gam.
Vznik této řeky je spojen s dlouhotrvající mytologií. Říká se, že řeka Nho Que se zrodila mečem boha hromu. Navzdory tomu, že se jedná o projev starodávné víry, posvátnost tohoto příběhu stále předává dodnes. 
Pravděpodobně vím o této bajce bude vyprávět průvodce.
 
Kdy je nejlepší čas navštívit řeku Nho Que?
Období od září do října je ideálním časem pro plavbu po této nádherné řece  Nho Que. Navíc je to doba sklizně a okolní políčka skýtají proto fantastické pohledy 
Po řece je možné plout také v březnu, aby si užili výlet lodí po řece Nho Que, kdy je možné sledovat rozkvetlé květy červené hedvábné bavlny březích řeky. Budete podléhat iluzi, že jste ztraceni v říši divů zdobené miliony červených luceren. V této době je ale méně vody, více je jí po letních deštích.
Jak se dostat k řece Nho Que?
Pokud se vydáte z města  Ha Giang, pojedete asi 150 km směrem na plošinu Dong Van, pak průsmykem Meo Vac a Ma Pi Leng až k řece Nho Que. 
Dále se musíte dostat ke stanovišti lodí 
 
Máte dvě možnosti: 
 
K místu s loděmi v  Xin Cai: Na konci průsmyku Ma Pi Leng je značka odbočení doleva vedoucí do Xin Cai. Odtud asi  5 – 7 km k přístavišti lodí a odkud se můžete vydat po řece Nho Que.
Nebo k místu s loděmi  Ta Lang: Z města Dong Van asi  na křižovatku k Pine Hill. Tam odbočit doleva k  Ta Lang. Tetno úsek je ale náročnější, cesta je poměrně dost strmá 
 
 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty