Saigon nebo Ho-Chi-Minhovo město ?

Saigon nebo Ho Chi Minhovo město ?
 
Můžeme Ho Chi Minhovo město nazývat Saigonem? 
Ano, a to zcela bez problémů. 
 
Není to tak, jako když u nás bolševici přejmenovali Zlín na Gottwaldov a slovo Zlín mělo být zapomenuto. Stejně v NDR město Karl Marx Stadt, dříve Chemnitz. Pokud jsme spíše výjimečně použili původní název, vždy to bylo s úmyslem odmítat rozhodnutí komunistických mocipánů. 
Vietnam ale není bývalý komunistický blok. 
Město bylo takto přejmenováno ihned po pádu Saigonu, v roce 1975
I když správně označení Saigon by mělo platit dnes pro Distrikt 1 a pro celé město označení Ho Chi Minh city (HCMC),  není tomu tak. Označení Saigon se zcela běžně používá jako alternativní název k dlouhému a hůře vyslovitelnému Ho Chi Minhovo město.
Proto se s označením Saigon běžně setkáme a nemůžeme se tím dostat do potíží, způsobit faux pas.  
Nemusíme se úředně držet označení Ho Chi Minhovo město. Já mám slovo Saigon hlavně rád, že připomíná starý  Saigon, který tehdy  symbolizovat rozkvět celé Jihovýchodní Asie 
 
Kdy se vlastně přejmenoval Saigon?
Všude se uvádí, ihned po pádu Saigonu v roce 1975, ale ono je to složitější 
 
Název Ho Chi Minh city je starší, spadá do roku 1946 
Od vyhlášení samostatnosti Vietnamu, v den japonské kapitulace v roce 1945,  uplynul necelý rok a Hanoj oslavoval. Toho dne v neděli 25. srpna 1946 v Hanoji se při oslavách sešel také výbor pro jižní Vietnam, kde aktivní pan doktor Tran Huu Nghiep  navrhl, aby se Saigon přejmenoval na Ho Chi Minhovo město. A tak hned následující den Výbor jižního Vietnamu zaslal petici národnímu shromáždění a vládě, podepsanou 57 vysoce postavenými členy nové vlády na jihu 
“We would like the National Assembly and the Government to change the name of Saigon into Ho Chi Minh City as a symbol for the fight, sacrifice of the southerners and our determination to return to the homeland,”
 

 
A už 27 srpna vyšel v hanojských novinách Cuu Quoc titulek, od dnešního dne se Saigon jmenuje HO CHI MINH.  Samozřejmě to bylo pouze teoreticky, protože Saigon v té době v žádném případně sever neovládal.  
 
 
Od té doby ale severovietnamci začali používat pro město označení Ho Chi Minhovo, jako symbol, jako že se tak až jim padne do ruky, jmenovat bude. 
 
 
 
 
Ale muselo uplynout dalších téměř 30 let aby Saigon padl a od toho okamžiku se ze Saigonu stalo skutečně Ho Chi Minhovo město. K platnému oficiálním přejmenování ale došlo až 3. července 1976.
 
 Noviny Nhan Dan  dne 1.května 1945 uveřejnily oba názvy Saigon i Ho Chi Minh city 
 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty