Svatba a manželství

Můžeme dnes říci, že co se týká vztahu dvou pohlaví, manželského vztahu, je Vietnam rozdělen na dvě skupiny. Jedna skupina je modernější, tíhne k západním zvykům a druhá je tradiční, spojená s řadou zvyků a obyčejů.Vietnam ve svém vývoji se posouvá ze středověku do 21 století. Přeskakuje řadu vývojových fází a to vede k tomuto rozdělení

Tento článek se zaměřuje na druhou, tradiční skupinu, která stále převládá na většině území. Zatímco moderní, západní Vietnam je především ve velkých městech

Předmanželský vztah

Ve vesnicích, vzdálenějších oblastech je stále na cudnost kladen velký důraz a mladí lidé jsou pod pod přísným dohledem. Stejně jako u konfucianismu, fyzický vztah v lásce mimo manželství není možný.


Manželství bylo vždy považována za povinnost a nebylo považováno za emocionální vztah. Dokonce někdy byly sezdání sourozenci.

Dříve bylo manželství a ve velké řadě vesnic stále je organizováno výhradně rodiči. Ve městech ale mladí lidé začali "bojovat za svá práva." Mladí lidé mají větší příležitost se seznámit a často role rodičů se již snížila na pouhé poradenství.

Volba manželů

Z našeho, evropského hlediska se nám zdá za rozumné že volba se soustřeďuje na snoubence z hlediska možné sociální rovnosti, rovného vzdělání, mravních vztahů, z podobného prostředí, jak je to jenom možné

Co je pro nás již méně pochopitelné, je důležitost horoskopu. Je velice důležité v jakém znamení, v jakém roce jsou snoubenci narozeni. Určité roky narození nepřipadají v úvahu že by se spojily v manželství. Pokud horoskop nevyhovuje, je manželství odmítnuto současně s dárkem, například hlavou prasete.

Věk kdy vstupují mladí lidé do manželství

Dříve byly dívky často oddávání již ve 13ti letech a chlapci v 16ti. K tomu je pobízely především ekonomické důvody. Například rodiče dívky si přáli, aby se vdala a tím odešla z domu a bylo o jeden krk na živení méně. Naopak zase jiná rodina si přeje se více rozšířit, mít více dětí a tím pracovníků na poli.

Po svatbě dívka ihned odchází do rodiny chlapce kde je považována za pracovní sílu, která pracuje zadarmo. V mnoha případech je nevěsta starší nežli ženich. Ona jako „pracovní síla“ je důležitější. Samozřejmě sňatky se spojují rodiny z různých dalších důvodů.

Ve Vietnamu dnes vstupují do manželství dívky ve věku 16 až 18 lety a muži v rozmezí 20 až 21 (ze zákona minimálně 20). Toto více platí ve městech, na vesnicích, především u různých minorit jsou dětská manželství dodnes. Setkal jsem se s nevěstou které bylo 14 let. Bylo mně jí moc líto, byla strašně smutná, neusmála se ani na chvilku. A vedle ní ženich, 12 let. Ten chudák ani nevěděl „jaká bije“.

Rituály

Ačkoli mnoho věcí změnilo, rituály zůstaly víceméně stejné.

Toto je často nazýváno "vstup do brány dívčina domu." Je to doba, kdy chlapcova rodina přináší dívčině rodiny dary, které musí obsahovat spoustu betelového listí betelové ořechy z arekové palmy. Může to být také čaj, koláče a cukroví. Den a hodina musí být přesně určena dle horoskopického kalendáře. My bychom tuto návštěvu chápali jako předzásnubní.

Návštěva přijde do dívčina domu ve svém nejlepším oblečení pod vedením význačného staršího člena členem chlapcovy rodiny. Chlapci jsou oblečeni v černé barvě s červenou šerpou okolo pasu a přináší dárky na podnose na svých hlavách. Zprostředkovatel začne jednat o svatebních darech. Je také stanoveno datum pro formální nabídku k sňatku.

Svatební dary žádá rodina chlapce a jsou předávány rodinou a příbuznými nevěsty.

Rodina ženicha musí dát nevěstě svatební šaty, šperky, tzn. zásnubní prsten, náušnice, náhrdelníky, náramky, a někdy i peníze.

Formální zasnoubení

Horoskop musí být konzultován pro správný čas a hodinu. Do domu nevěsty opět vstoupí rodiče a přátelé ženicha, v podstatě stejným způsobem jako prvně s dárky. V domě nevěsty jsou přijatí čajem a jsou předány dárky podobné jako při první návštěvě, někdy i likér. Dary podané ženichem jsou umístěny na oltáři předků a zapáleny tyčinky a dívčin otec, budoucí nevěsta a ženich se slavnostně skloní před oltářem. Poté se může nevěsta stáhnout do jiné místnosti a její budoucí manžel může převzít řízení zábavy hostů .

Po delším rozhovoru hlava dívčiny rodiny odstraní dary z oltáře, poděkuje všem a rozdělí jedlé dárky na dvě části, jednu menší a jednu větší. Menší část je vrácena zpět rodině ženicha s tím, že byla příliš štědrá a že rodina nevěsty není chamtivá. To také znamená štěstí a úzké spojenectví mezi dvěma rodinami. Jedlé dárky jsou rozděleny s přáteli rodiny nevěsty.

V minulosti byla čekací doba od tohoto data do doby svatby dva až tři roky. Celou tu dobu rodina ženicha udržovala vztah s rodinou snoubenky s podporou a dary o významných dnech. Dnes se tato čekací doba drasticky zkrátila. Ženich nesmí vidět dívku příliš často a jsou stále pod přísným dohledem. V případě, že by se náhodou setkali na veřejnosti, nevěsta si diskrétně zakryje obličej kloboukem.

Tento starý zvyk se dnes mění. V řadě oblastí však zůstává beze změny.

Svatba

Horoskopy je velmi významný pro svatbu. Obvykle den před svatbou pořádá chlapcova rodina menší hostinu. U chudých rodin to může být pouze čajový dýchánek.

V den svatby se vypraví rodina ženicha s ženichem ve zvlášť vybranou hodinu do domu nevěsty. Jsou v průvodu pod vedením starého muže v tmavém hábitu nesoucím kadidlo. Po něm jdou rodiče ženicha a starší příbuzní. Po nich jde ženich oblečen v nových šatech a obklopen svými četnými pomocníky. Za nimi následují bratři a sestry a blízcí přátelé. Ženy nesou betelové listí a arekové ořechy které nabízejí svatebním hostům na cestě

Ve venkovských oblastech jde pěší průvod. Dnes ale není neobvyklé ve městech, že se jedná o průvod luxusních vyzdobených aut.

V domě nevěsty jsou uvítáni a pozváni dovnitř. Rodiče však nevyjdou z domu ven aby to nevypadalo že sami nabízejí ruku své dcery.

Po přípitku čajem hlava chlapcova rodina požádá o odvedení jejich dcery z jejich domu, do rodiny ženicha. Slavnostně otec nebo hlava dívčina rodiny souhlasí.

Pak otec nebo hlava dívčiny rodiny provede obřad v přední části rodinného oltáře,

Hostina se často koná v tento okamžik, ale těsně před koncem se rodina ženicha tradičně záměrně chová velmi nervozně k odvedení nevěsty k nim domů.

Ženich s doprovodem si odvádějí nevěstu a účastníky.

Malé děti často průvod zastavují a požadují „daň“. Členové průvodu se nedovažují odmítnou, mohlo by to přinést smůlu

Po příchodu nebo příjezdu do domu ženicha je uvítají petardy a ohňostroje. Hosté jsou zváni dovnitř a s nevěstou a ženichem začíná další oslava k uctění džina manželství

Džin manželství je nazýván Rose Silkm, boží nit a je odpovědný za novomanžele. Opět je speciální oltář ozdoben svíčkami, vonnými tyčinkami na počest džina. Svatebčané se několikrát před oltářem sehnou a položí červený list papíru na kterém je prosba o pomoc a ochranu od džina manželství. Tuto prosbu ale nejprve nahlas starý muž přečte. Vede obřad a naplní tři šálky čistým bílým alkoholem. Třikrát se třikrát ukloní a dá jeden šálek ženichovi, který trochu upije a dále podá nevěstě, která také trochu upije. Ženich si vezme trochu zázvoru se solí a podělí se s nevěstou To symbolizuje věrnost na věky. Na konec se červený list spálí a všichni tři se opět ukloní

V tento okamžik je manželství uzavřeno. Následují projevy, dary, veselí

Za starých časů nevěsta a ženich strávili první noc manželství v oddělených pokojích.

Pár obvykle žije s rodiči manžela, alespoň dokud se jim nenarodí děti. Očekává se, že nevěsta bude v manželově rodině skoro jako sluha. Toto již ale ustupuje spolu s emancipací žen. Dnes se hostiny pořádají v restauracích, v čele hostiny je fotografie svatebčanů v západních šatech, kterou si nechali zhotovit předem 

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty