Toto je (byl) také Vietnam - Orange Agent

V letech 1962 až 1971, americká dopravní letadla C-123 rozprášila asi 20 milionů litrů herbicidů především v Jižním Vietnamu.

 

Nechci zde rozebírat příčiny tohoto kroku. Je dostatečně známé, že v tehdejší době extrémně expandoval totalitní komunizmus v různých částech světa a bylo nebezpečí, že na Zemi vznikne obrovská velmi silná Severní Korea. A tehdy se Spojené státy rozhodly tuto expanzi zastavit všemi prostředky. Dnes víme, že Spojené státy v tomto souboji nakonec porazily sami sebe, především protože metody boje zvedly takovou vlnu odporu mezi samotnými Američany, že Spojené státy válku sami zastavily a de facto Vietnam přenechali komunistům. Dnes je asi jenom štěstí, že se nakonec Čina i Vietnam „kapitalizovali“ a ustoupili z totalitní doktríny ovládání lidí, která dnes existuje prakticky pouze v KLDR.

 

Je velmi těžké dnes vyslovovat soudy. Je to jako dnes kritizovat plošné bombardování Německa po druhé světové válce nebo svržení atomových bomb. Říká se „po bitvě každý generál“. Asi je bez diskuzí, že kdyby Spojené státy mohly vrátit čas, tak by nikdy Orange Agent nepoužily. Mohli bychom také prvotní příčinu hledat ve Francii. Kdyby po válce komunikovali s Ho-Ch-Minhem jako začala jednat Anglie s Gándím, nehledal by takovou oporu v Moskvě a Vietnam mohl jít svojí cestou. Ale to je už moc kdyby.

 

Dnes si z tohoto souboje Američané odnášení noční můru, obrovský pocit viny. Při pohledu na narozené zmrzačené děti není omluva.

 

Důvodem použití herbicidů bylo zničení vegetace a tím ztížit ukrývání partyzánských jednotek Vietkongu a ztížit zásobování.

 

Vrcholné okamžiky používání herbicidů ve Vietnamu dosáhly svého vrcholu v letech 1967 až 1969.

Nejvíce se používal tzv Orange Agent, nazývaný podle barvy pruhů na barelech s chemikáliemi obsahující herbicidy, z nichž jeden byl kontaminovaný velice jedovatým dioxinem. Americká vláda toto dlouho popírala, ale přesto v roce 1970 postřik chemikálií Agent Orange zastavila. Ostatní chemikálie se ale používaly až do 7. ledna 1971, kdy byl celý projekt definitivně zastaven

 

Důsledky použití Orange Agent jsou strašlivé a následky si Vietnam nese dodnes. Herbicid nejenom že zničil vegetaci, zničil pole, lesy, ale jedovatý dioxin dodnes způsobuje řadu vrozených nemocí.

 

Až v roce 1991 byly ve Spojených státech plně akceptovány závěry konference, na jejíchž základě byl vytvořen seznam vrozených nemocí z důsledku používání dioxinů Mezi mnohými je Non-Hodgkisův lymfom, sarkomy měkkých tkání, rakovina prostaty atd.

 

V současné době dochází k stále většímu sbližování Vietnamu a Spojených států. Paradoxně dnes Vietnam cítí Spojené státy jako svého spojence proti rozpínavé Číně. (Viz Jihočínské moře)

 

V roce 2012 Spojené státy otevřely projekt dekontaminace v nejzamořenější části Vietnamu okolo letiště v Danangu, kde přesunuly až 73.000 krychlových metrů půdy. Před uložením na nové místo se půda současně zahřívá na velmi vysokou teplotu, která dioxiny zničí. I když věnovaná částka 41 milionů dolarů se ve srovnání s následky války může zdát malá, je to určitě dobré gesto. Je také potřeba si uvědomit, že Vietnam je stále zemí s komunistickou vládou a to vede logicky Spojené státy ke zdrženlivosti.

 

Paradoxní na celé záležitosti je i to, že Československo tehdy v tomto souboji stálo na straně Severního Vietnamu, ale na Orange Agent má nepřímou spoluodpovědnost

Jedna ze složek Orange Agent se od roku 1965 vyráběla u nás ve Spolaně Neratovice a přes podnik zahraničního obchodu prodávala do Spojených států. Aby nakonec končila na americké letecké základně ve Vietnamu, v Orange Agent.

 

Sami Vietnamci ale na touto dobu již většinou zapomněli, žijí dnešním životem. Nehledají stále příčiny v druhých jako KLDR ale starají se, pracují.  

Aktuální přednášky    

 

novinky, aktuality

2.8.2022 Život s duchy
25.7.2022 Poupata zázvoru
18.9.2021 Bambusová krysa
 
 

info@vietnamista.cz  / veškeré kontakty