5 Van Long park

Van Long je překrásná oblast blízko Ninh Binh. Absolutní většina turistů skončí v TamCoc a sem nezavítají. V této krasové oblasti jsou krásná jezera a nespočítatelně jeskyní. Oblast má velikost asi 3000 hektarů

Nejznámější jeskyně z této oblasti se jmenují Ca Grotto, Bong Grotto, Rua Grotto, Chanh Grotto. Nejhezší je asi Ca grotto v hoře Hoang Quyen

Pronajímají se zde lodičky, budete opět projíždět skálami, zvířena je zde přísně chráněna. V mokřadech žije spousta zvířat, hadi, orientální krysy, ještěrky. V období sucha je Van Long zimoviště stěhovavých ptáků, 

Můžete zde vidět bažanty, volavku popelavou, zelenomodrou a stovky čápů 

bílých, volavky....